• Informace k zápisu do školy

   • ZÁPIS DO PRVNÍHO ROČNÍKU ZŠ ŠKOLAMYŠL

    Zápis pro školní rok 2020/2021 – příjem žádostí – bude probíhat průběžně od 1. dubna do 30. dubna 2020.

    Vzhledem k mimořádným opatřením vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem jsme nuceni změnit organizaci zápisu – zápisy budou probíhat bez přítomnosti dětí i rodičů.

    Pro podání žádosti o přijetí do 1. ročníku jsou následující možnosti:

    1. Nejjednodušeji Elektronickou přihláškou v sekci Zápis do prvního ročníku. Takto vyplněná přihláška je rovnou zaevidována do školního elektronického systému.

    2. Přihláškou ke stažení ZDE. Staženou a vyplněnou přihlášku zašlete škole prostřednictvím jedné z následujících možností:

         > datové schránky školy rst62z

         > emailem s elektronickým podpisem na adresu radka.renzova@skolamysl.cz

         > obyčejnou poštou (ne doporučeně) na adresu ZŠ ŠKOLAMYŠL, Hrnčířská 272, 570 01 Litomyšl

    3. Osobním setkáním a vyplněním přihlášky na místě - sjednejte si schůzku, telefon 774 500 580, mail radka.renzova@skolamysl.cz .

    Zveřejnění přijatých dětí pod přidělenými registračními čísly proběhne nejpozději 4. 5. 2020 na webových stránkách školy a u vchodu do budovy školy.

     


     

     Kritéria pro přijímání dětí do prvního ročníku (školní rok 2020-2021)

    Základním kritériem pro přijetí do prvního ročníku je školní zralost a celková připravenost dítěte na vstup do školy.

    V případě překročení kapacity ročníku (7-8 dětí na ročník) budou při rozhodování o přijetí dítěte do školy zohledněny principy, na nichž je Základní škola ŠKOLAMYŠL v Litomyšli postavena.

    Přednost tak dostanou:

    Děti, jejichž starší sourozenec je již žákem Základní školy ŠKOLAMYŠL v Litomyšli (chceme podpořit, aby se sourozenci vzdělávali ve stejné škole).

    V případě vyššího počtu zájemců rozhodujeme dále zejména dle následujících kritérií (přijímány jsou přednostně děti, kde byla naplněna daná další kritéria):

    ·       děti, jejichž rodiče se podíleli na založení Základní školy ŠKOLAMYŠL v Litomyšli (bez jejich osobního nasazení by škola nevznikla)

    ·       děti, jejichž rodiče se prostřednictvím spolku Školamyšl, z.s. jako jeho členové nebo i nečlenové podílejí na chodu školy svojí prací, nápady, aktivní činností či jinou podporou (v souladu s principy školy komunitního typu)

    ·       děti rodičů, kteří jsou v souladu s filozofií vzdělávání Základní školy ŠKOLAMYŠL v Litomyšli (oba rodiče souhlasí s koncepcí školy a metodikou vzdělávání, kterou ve škole na I.i II. stupni uplatňujeme, byli na návštěvě školy ve výuce)

    ·       děti, které byly v předcházejícím školním roce zapsány do Základní školy ŠKOLAMYŠL, a byl jim udělen odklad povinné školní docházky.

    ·       děti, jejichž rodiče jsou zaměstnanci školy (děti pedagogů).

     

    Při zohlednění výše uvedených kritérií bude snahou obsadit první ročník, pokud možno tak, aby v něm byl vyvážený poměr dívek a chlapců.

    Pokud po zohlednění kritérií bude stále převis dětí nebo nebude možné na základě kritérií jednoznačně rozhodnout, bude přistoupeno k losování. Losování proběhne za účastni ředitelky školy a rady ŠPO.

    Kritéria byla projednána a odsouhlasena zřizovatelem školy dne 27.11.2018 (na schůzi rady spolku Školamyšl)