• Informace k zápisu do školy

   • Podklady k zápisu pro rok 2022/2023


    Zápis do 1. ročníku 2022/2023 se uskuteční od 1. - 8.4.2022.

    Zápisu předchází osobní rozhovor se zákonnými zástupci a návštěva s dítětem v online hodinách. 

    Témata rozhovoru:

    •       - jakým způsobem se rodiče jako členo vé spolku Školamyšl, z.s., nebo i její nečlenové mohou podílet na chodu školy svojí prací, nápady, aktivní činností či jinou podporou (v souladu s principy školy komunitního typu)
    •        - jaká je filozofie vzdělávání rodičů, kteří navštíví a mají zájem o vzdělávání v Základní školy ŠKOLAMYŠL v Litomyšli (oba rodiče souhlasí s koncepcí školy a metodikou vzdělávání, kterou ve škole na I.i II. stupni uplatňujeme, byli na návštěvě školy ve výuce)

     

    Elektronická přihláška k zápisu bude otevřena od 1.4.2022