• Kritéria pro přijetí 2021/2022

    • Kritéria pro přijímání dětí do prvního ročníku (školní rok 2021-2022)

     Základním kritériem je dovršení 6. roku věku.

     Jako soukromá škola nemáme spádové oblasti. Z toho plyne, že spádová oblast není kritériem.

     V případě překročení kapacity ročníku (8 dětí) budou při rozhodování o přijetí dítěte do školy zohledněny 

     - děti, jejichž starší sourozenec je již žákem Základní školy ŠKOLAMYŠL v Litomyšli (chceme podpořit, aby se sourozenci vzdělávali ve stejné škole)

     - děti, které byly v předcházejícím školním roce zapsány do Základní školy ŠKOLAMYŠL, a byl jim udělen odklad povinné školní docházky.

     Pokud po zohlednění kritérií bude stále převis dětí nebo nebude možné na základě kritérií jednoznačně rozhodnout, bude přistoupeno k losování. Losování proběhne za účastni ředitelky školy a rady ŠPO.

     Zápisu předchází osobní rozhovor se zákonnými zástupci a návštěva s dítětem v online hodinách. 

     Témata rozhovoru:

     •       - jakým způsobem se rodiče jako členo vé spolku Školamyšl, z.s., nebo i její nečlenové mohou podílet na chodu školy svojí prací, nápady, aktivní činností či jinou podporou (v souladu s principy školy komunitního typu)
     •        - jaká je filozofie vzdělávání rodičů, kteří navštíví a mají zájem o vzdělávání v Základní školy ŠKOLAMYŠL v Litomyšli (oba rodiče souhlasí s koncepcí školy a metodikou vzdělávání, kterou ve škole na I.i II. stupni uplatňujeme, byli na návštěvě školy ve výuce) 

     Kritéria byla projednána a odsouhlasena zřizovatelem školy (na schůzi rady spolku Školamyšl)