• Popis

    •  

      

     KDO JSME

     Školamyšl,z.s. je spolkem pro podporu vzdělávání a zřizovatelem Základní školy ŠKOLAMYŠL. Spolek sdružuje rodiče současných i budoucích žáků školy (z Litomyšle, blízkého i vzdálenějšího okolí).

     Zřízení a podporu rozvoje Základní školy ŠKOLAMYŠL chápe spolek jako projev přijetí zodpovědnosti za vzdělávání dětí, na němž se ve spolupráci se školou podílí úzkou spoluprací a zapojením všech svých členů – rodičů dětí. Spolek není službou či klientským servisem zajišťujícím školu na zakázku.

     KONTAKT

     Školamyšl, z.s.

     Hrnčířská 272
     57001, Litomyšl
     IČO: 02951037
     Bankovní spojení: Česká spořitelna, č.ú.: 5768888329 / 0800

     Předsedkyně spolku: Věra Váňová Krejčová
     tel.: 776 011 742

     verka.krejcova@seznam.cz, info@skolamysl.cz

     www.skolamysl.cz

     Máte chuť se přidat? Kontaktujte nás.

      

     O SPOLKU

     Náš spolek Školamyšl vznikl v roce 2014 z iniciativy 15ti rodin z Litomyšle a blízkého okolí, které měly na základě svých zkušeností a odborných poznatků zájem o vzdělávání svých dětí ve věkově smíšených třídách základní školy, pracujících plně na platformě vzdělávacího programu Začít spolu  https://www.zacitspolu.eu//. Principy tohoto programu naplňovaly jejich představy o vzdělávání dětí i potřebu se na vzdělávání svých dětí aktivně podílet.  

     V souladu s tímto záměrem a v součinnosti s nestátní Základní školou Mozaika Rychnov nad Kněžnou, o.p.s. (dále jen Mozaika) uskutečnil rodičovský spolek Školamyšl kroky ke vzniku odloučeného pracoviště této školy v Litomyšli. Odloučené pracoviště Mozaiky začalo v Litomyšli fungovat od 1.9. 2014, existovalo po dobu tří let, až do 31.8. 2017. Spolek Školamyšl, z.s. partner Mozaiky, sdružoval rodiče žáků, podporoval chod odloučeného pracoviště školy na provozně organizační a materiálně technické úrovni, zajišťoval kontakt a komunikaci s novými rodiči a veřejností v otázkách vzdělávání, prezentoval metodiku práce školy. Zkušenosti s fungováním pracoviště Základní školy Mozaika v Litomyšli (zajišťování každodenního chodu školy „na dálku“ z Rychnova nad Kněžnou) vedly k požadavku osamostatnit pracoviště v Litomyšli do podoby samostatného právního subjektu. Spolek Školamyšl uskutečnil kroky k založení „vlastní“ školy.

     Základní škola ŠKOLAMYŠL (školská právnická osoba) zřízená spolkem Školamyšl, z.s. zahájila činnost 1.9.2017. „Převzala“ činnost odloučeného pracoviště ZŠ Mozaika, které bylo k 31.8.2017 ve školském rejstříku zrušeno. Základní škola ŠKOLAMYŠL staví na zkušenostech, které v uplynulých letech získala v souvislosti se zajišťováním vzdělávání žáků na odloučeném pracovišti ZŠ Mozaiky v Litomyšli, je školou realizující inovativní přístupy ve vzdělávání, o které doplňuje a rozšiřuje vzdělávací nabídku ve městě Litomyšl i v širším regionu. 

     Spolupráce rodičů se školou je z velké části koordinována rodičovským spolkem. Škola má komunitní charakter, o jeho zachování a další rozvoj ve spolupráci se zřizovatelem usiluje i do budoucna, považuje ho za jednu ze svých nejsilnějších stránek.

      

     STANOVY SPOLKU

     Stanovy_zapsaneho_spolku_Skolamysl.pdf