• Popis

    • Školamyšl je spolkem pro podporu vzdělávání a partnerem Základní školy Mozaika, o.p.s. Rachnov nad Kněžnou. Spolek zajišťuje litomyšlské pracoviště školy a sdružuje rodiče školáků sučasných i budoucích. Máte chuť se přidat? Kontaktujte nás.

     ŠKOLAMYŠL, Z.S.

     Hrnčířská 272, Litomyšl, 57001

     IČO: 02951037
     Bankovní spojení: KB LITOMYŠL,
     č.ú.: 107-7612350257/0100

     Více zde: https://skolamysl-cz.webnode.cz/spolek-skolamysl/

     IČO: 02951037

     Bankovní spojení: KB LITOMYŠL

     č.ú.: 107-7612350257/0100

     Předsedkyně spolku: Věra Krejčová

     tel: 776 011 742

     Kdo jsme?

     Jsme skupina rodičů z Litomyšle a blízkého okolí, kteří mají konkrétní představy o vzdělávání našich dětí. Na základě našich zkušeností  a odborných poznatků máme zájem na vzdělávání našich dětí ve věkově smíšených třídách základní školy, pracujících plnně na platformě vzdělávacího programu Začít spolu Tento program splňuje naše představy o vzdělávání našich dětí a zárověň potvrzuje oficiální směr, kudy by se  vzdělávání podle zavedeného Rámcového vzdělávacího programu mělo ubírat: učivo již není chápáno jako to hlavní, o co ve škole jde, učivo je považování za prostředek, kterým se mají rozvíjet klíčové kompetence pokrývající významné okruhy lidské činnosti. Jde o kompetence učit se, řešit problémy, komubnikovat, pracovat, spolupracovat, vycházet spolu a být občanem.

     Zároveň program Začít spolu umožňuje široké zapojení rodičů do aktivit školy. Pokládáme sza důležité i užitečné, abychom byli pro školu partnery, kteří mají možnost se účastnit i pomáhat při samotné výuce (např. práce v centrech, projektové dny), kteří můžou s dětmi sdílet své zkušenosti, znalosti, dovednosti z různých oborů našeho života, kteří pomůžou při plánování a realizaci odpoledních aktivit pro děti atd. Jsme tu, připraveni naši školu spoluvytvářet.

     Máme Litomyšl rádi. Těší nás, že zde své děti můžeme vychovávat a chceme, aby se naše děti v Litomyšli také vzdělávaly. Školu, kterou jsme pro své děti hledali, jsme ve svém okolí nenašli, proto jsme se rozhodli založit svoji třídu. S nabídkou spolupráce jsme přirozeně nejprve oslovili všechny stávající základní školy v Litomyšli, které však sděliy, že naší žádosti o zastřešení zmíněné třídy nevyhoví. Postoj zdejších škol, který tlumočili jejich ředitelé, nám nezbývá než respektovat. Další logivckou variantou reaizace našeho záměru byla proto exisgtence třídy pro některou jinou základní školou. Naši snahu chápeme jako doplnění a rozšíření stávající nabídky škol v Litomyšli.

      

     Fungujeme jako otevřená rodičovská skupina na principu komunity, nejsme služba, klientský servis, či škola na zakázku. Postup práce vytváříme na společných schůzkách a takto dohodnutý postup je základnám kamenem naší spolupráce.

      

     Co si nejvíce rodiče naší komunity přejí:

     -  aby naše děti do školy chodily rády, učení je těšilo, dávalo jim smysl

     - aby naše děti byly ve škole lidsky respektovány a měli příležitost osvojovat si dovednosti klíčové pro život

     - individuální přístup při vzdělávání našich dětí, respektující jejich sociální a duševní vývoj, podporující jejich potenciální vlohy a nadání

     - aby naše děti nalezly SVOU cestu ještě jako děti, něčekaly na svou příležitost až do dospělosti

     - maximálně kreativní a tvořivé prostředí, kde nechybí umění, pohybové aktivity a kde dochází k všestrannému vývoji osobnosti dítěte

     - vytvářet prostředí, které je založeno na partnerství a spolupráci v rovině žák - rodič - učitel

     - naplňovat myšlenku, že za své učení zodpovídá dítě, nikoliv učitel