• Řekli o Školamyšli

    • Školamyšl – pár dojmů z návštěvy

    • Školamyšl nás nadchla otevřeností. Otevřeností prostoru (společná kavárna pro učitele i děti; sborovna, do které si žáci volně chodí tisknout materiály; skutečně komunitní život bez barikád mezi dětmi a učiteli) i otevřeností novým metodám a přístupům k učení. A také vstřícnou otevřeností vůči nám, kteří jsme sem z Filipky přijeli načerpat inspiraci.

     Školamyšl je inspirativní tím, že učí v souvislostech. Propojuje související předměty do logických celků, a tím překonává tematickou i časovou roztříštěnost klasického rozvrhu. V centrech aktivit maximální možnou měrou zapojuje děti do procesu učení, a dokáže je proto nadchnout pro předmět zájmu a povzbudit k vlastnímu bádání. Při prohlídce školy (prostorově maličké) nás ohromilo, jak lze ze stísněnosti vytěžit propojenost a blízkost. Pohled na zaměstnané skupinky žáků, kteří živě diskutují nad pracovními listy, nacvičují pod schody divadlo nebo zaujatě poslouchají výklad o vosích hnízdech, v nás vyvolal upřímnou radost z vědomí, že tento systém skutečně funguje.

     Školamyšl nás oslovila natolik, že jsme se rozhodli při vytváření koncepce vlastního druhého stupně vydat podobnou cestou. Doufáme, že naše setkání nebylo zdaleka poslední, zveme učitele i žáky ze Školamyšli mezi nás na brněnskou Filipku a vřele uvítáme další spolupráci.

     Lucie Férová, učitelka českého a ruského jazyka a spolutvůrkyně školy Filipka

      

     Školamyšl a druhý stupeň

     Do Školamyšli jsme přijeli tak trochu „na výzvědy“. Byli jsme vřele přivítáni, dostali jsme možnost nahlédnout do školního života, navštívit všechny třídy, položit velké množství zvídavých otázek a podělit se o vlastní nejistoty. Školamyšl je pro nás velmi zajímavá hlavně tím, že stejně jako na naší Filipce, i zde se na prvním stupni realizuje program Začít spolu a stejně jako u nás, ani zde to tím nekončí…

     Alternativní pedagogický program Začít spolu je osvědčený didaktický systém, který se v České republice úspěšně používá na desítkách škol již od roku 1996. Program je unikátní tím, že umožňuje položit důraz na hodnotové vzdělávání, učení v souvislostech, rozvíjení měkkých dovedností a pomáhá uskutečňovat řadu dalších žádoucích cílů. Drtivá většina škol ale s tímto programem pracuje jen na prvním stupni a na druhý stupeň z něj zavádí pouze izolované prvky. Školamyšl se s takovou polovičatostí nespokojila. Učitelé z týmu této mimořádné školy pod vedením paní ředitelky Radoslavy Renzové přistupují k budování vzdělávacího programu a celého školního společenství s poctivostí, která jim při koncipování druhého stupně nedovolila nechat stranou důležité a přínosné principy programu Začít spolu. Věnovali obrovské úsilí tomu, aby společně nadesignovali vzdělávací systém, který bude na prvostupňový program navazovat, zachová z něj ty nejdůležitější prvky a zároveň umožní kvalitní druhostupňovou výuku. Nyní již tento svůj zcela originální program realizují s dětmi. S vědomím toho, že jsou na cestě, neztrácí ze zřetele ideál školy, který si před sebou vytkli, a všichni společně pracují na jeho dosažení.

     Pro tým Filipky jsme zde načerpali mnoho inspirace i povzbuzení k odvážnému postupu na naší cestě za vlastní „ideální školou“. Děkujeme!

     Ruth Konvalinková, ředitelka a zakladatelka školy Filipka

    • Příjemná atmosféra

    •  usměvaví učitelé, soustředěně pracující děti. Gratuluji Školamyšli k tomu, co se zde podařilo. Pro mě ideál toho, jak by škola měla vypadat.

     Lucie Němcová
     výkonná manažerka Montessori základní škola Archa, z.s.

   • zatím žádné údaje