• Řekli o Školamyšli

    • Školamyšl – pár dojmů z návštěvy

    • Školamyšl nás nadchla otevřeností. Otevřeností prostoru (společná kavárna pro učitele i děti; sborovna, do které si žáci volně chodí tisknout materiály; skutečně komunitní život bez barikád mezi dětmi a učiteli) i otevřeností novým metodám a přístupům k učení. A také vstřícnou otevřeností vůči nám, kteří jsme sem z Filipky přijeli načerpat inspiraci.

     Školamyšl je inspirativní tím, že učí v souvislostech. Propojuje související předměty do logických celků, a tím překonává tematickou i časovou roztříštěnost klasického rozvrhu. V centrech aktivit maximální možnou měrou zapojuje děti do procesu učení, a dokáže je proto nadchnout pro předmět zájmu a povzbudit k vlastnímu bádání. Při prohlídce školy (prostorově maličké) nás ohromilo, jak lze ze stísněnosti vytěžit propojenost a blízkost. Pohled na zaměstnané skupinky žáků, kteří živě diskutují nad pracovními listy, nacvičují pod schody divadlo nebo zaujatě poslouchají výklad o vosích hnízdech, v nás vyvolal upřímnou radost z vědomí, že tento systém skutečně funguje.

     Školamyšl nás oslovila natolik, že jsme se rozhodli při vytváření koncepce vlastního druhého stupně vydat podobnou cestou. Doufáme, že naše setkání nebylo zdaleka poslední, zveme učitele i žáky ze Školamyšli mezi nás na brněnskou Filipku a vřele uvítáme další spolupráci.

     Lucie Férová, učitelka českého a ruského jazyka a spolutvůrkyně školy Filipka

      

     Školamyšl a druhý stupeň

     Do Školamyšli jsme přijeli tak trochu „na výzvědy“. Byli jsme vřele přivítáni, dostali jsme možnost nahlédnout do školního života, navštívit všechny třídy, položit velké množství zvídavých otázek a podělit se o vlastní nejistoty. Školamyšl je pro nás velmi zajímavá hlavně tím, že stejně jako na naší Filipce, i zde se na prvním stupni realizuje program Začít spolu a stejně jako u nás, ani zde to tím nekončí…

     Alternativní pedagogický program Začít spolu je osvědčený didaktický systém, který se v České republice úspěšně používá na desítkách škol již od roku 1996. Program je unikátní tím, že umožňuje položit důraz na hodnotové vzdělávání, učení v souvislostech, rozvíjení měkkých dovedností a pomáhá uskutečňovat řadu dalších žádoucích cílů. Drtivá většina škol ale s tímto programem pracuje jen na prvním stupni a na druhý stupeň z něj zavádí pouze izolované prvky. Školamyšl se s takovou polovičatostí nespokojila. Učitelé z týmu této mimořádné školy pod vedením paní ředitelky Radoslavy Renzové přistupují k budování vzdělávacího programu a celého školního společenství s poctivostí, která jim při koncipování druhého stupně nedovolila nechat stranou důležité a přínosné principy programu Začít spolu. Věnovali obrovské úsilí tomu, aby společně nadesignovali vzdělávací systém, který bude na prvostupňový program navazovat, zachová z něj ty nejdůležitější prvky a zároveň umožní kvalitní druhostupňovou výuku. Nyní již tento svůj zcela originální program realizují s dětmi. S vědomím toho, že jsou na cestě, neztrácí ze zřetele ideál školy, který si před sebou vytkli, a všichni společně pracují na jeho dosažení.

     Pro tým Filipky jsme zde načerpali mnoho inspirace i povzbuzení k odvážnému postupu na naší cestě za vlastní „ideální školou“. Děkujeme!

     Ruth Konvalinková, ředitelka a zakladatelka školy Filipka

    • Příjemná atmosféra

    •  usměvaví učitelé, soustředěně pracující děti. Gratuluji Školamyšli k tomu, co se zde podařilo. Pro mě ideál toho, jak by škola měla vypadat.

     Lucie Němcová
     výkonná manažerka Montessori základní škola Archa, z.s.

   • zatím žádné údaje
    • Okno do školy

    • Vendula Bittner

      

     Jdete pod fortnou ulicí B. Němcové a stočíte pohled k šedým oknům v přízemí, za nimž se odehrává čilý dětský ruch? Co je zač, tahle škola bez zvonění a známek, lámete si hlavu. POZOR: jedna návštěva tady může v člověku vyvolat chuť vrátit se do školní lavice!

      

     Všichni si pro své děti přejeme spokojený a úspěšný život. Toužíme, aby mohly zažít pocit sounáležitosti i podporu okolí, naučily se rozumět sobě sama, byly schopny rozvíjet přátelské i profesní vazby s druhými a znaly nástroje k pochopení dynamicky se měnícího světa. Může jim ale tohle všechno dát škola? Ve Školamyšli mě přesvědčili, že ano. 

      

     V rámci jednoho dopoledne jsem s úžasem pozorovala radost dětí a nasávala rodinně-přátelskou atmosféru. Všichni si tady dobře uvědomují důležitost zdravých vztahů jakožto předpokladu prostředí vhodného k učení se. Žáci vědí, co a proč se budou brát, kudy k vytyčeným vzdělávacím cílům dojdou i proč je to či ono v reálném životě potřeba. Hodnocení není jen doménou učitele, děti tu pravidelně samy posuzují vlastní pokrok, za který nesou značný díl odpovědnosti, učí se dávat konstruktivní zpětnou vazbu i ostatním. 

      

      Proč hodlám své dítko jednou poslat do takovéto školy?

     • cením si důvěru více než kontrolu

     • aby s něj vyrost odpovědný člověk

     • aby se mohl učit v bezpečném prostředí respektu a důvěry

     • aby uměl přemýšlet, ne memorovat encyklopedie

     • jde mi o rozvoj jeho potenciálu a silných stránek

      

      

     Zaujalo mě tu rozdělení části výuky do tzv. center propojujících více předmětů, což dětem umožňuje chápat svět v souvislostech. V centru umění se např. zdokonalují ve vyjadřování: jazykem (českým i cizím), hudbou či výtvarně. Vždyť co je báseň, když ne slovní obraz? Není snad literatura umění? Projektový styl výuky v centrech děti učí plánovat a spolupracovat za účelem dosažení společného cíle a nemůžou si to vynachválit. Školamyšl je zkrátka poklad, na který by měla být Litomyšl náležitě hrdá!

      

     Exkurze proběhla v rámci programu Učitel naživo, který usiluje o modernizaci českého školství s přesvědčením, že kvalitní vzdělání je klíčem k dalšímu ekonomickému a společenskému rozvoji.