• Roční plán 2019-2020

    • ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠKOLAMYŠL na školní rok 2019 – 2020

     ZÁŘÍ

     MÍSTO, KDE ŽIJI téma 1. stupně

     ČICHÁM, ČICHÁM ČLOVĚČINU přírodovědné téma 2. stupně

     2.9.

     zahájení školního roku

     4.9.

     16:00 schůzka s rodiči o školní družině

     3.- 6.9.

     1.- 5.. ročník adaptační aktivity ve škole

     5.- 9. ročník adaptační aktivity v Květné s přechodovým rituálem

     9.-12.9.

     setkání rodičů s třídními učiteli + školení Edupage

     16.9.

     schůze spolku

     25.9.

     celoškolní projekt - výchova demokratického občana VOLBY do školního parlamentu

     30.9.

     ředitelské volno

      

     ŘÍJEN

     PŘÍRODA NA PODZIM téma 1. stupně

     OSMIČKOVÉ ROKY A VZNIK REPUBLIKY humanitní téma 2. stupně

     5.10.

     rodičovská sobota

     9.10.

     2. stupeň - Burza středních škol Česká Třebová

     14.10.

     schůze spolku

     28.10.

     státní svátek

     29.,30.10.

     podzimní prázdniny

     31.10.

     zdravotní školení pedagogů

     31.10.

     noční zasedání školního parlamentu + návštěva litomyšlských škol

      

     LISTOPAD

     LIDÉ A ČAS téma 1. stupně

     OHEŇ, VODA, VÍTR VÍ přírodovědné téma 2. stupně

     1.11.

     1. stupeň - beseda s Lucií Machovou o cestování

     7.11.

     rodičovská kavárna - téma: triády

     13.11.

     schůze spolku

     14.11.

     pedagogická rada

     18.11.

     ředitelské volno

     19.11.

     průběžné hodnocení

     27.-29.11.

     triády (samostatná práce - učitelé vypíší témata)

      

     PROSINEC

     VÁNOCE A MEZILIDSKÉ VZTAHY téma 1. stupně

     NELZE NEKOMUNIKOVAT humanitní téma 2. stupně

     3./ 6.12.

     vánoční dílny s rodiči

     9.12.

     celoškolní projekt - výchova a myšlení v evropských a globálních souvislostech

     11.12.

     schůze spolku

     18., 19.12.

     příprava na DUM

     20.12.

     DUM

     23.12.-3.1.

     vánoční prázdniny

      

     LEDEN

     LIDSKÉ TĚLO  téma 1. stupně

     MYŠLOMAPA přírodovědné téma 2. stupně 

     8.1.

     schůze spolku

     20.1.

     napsané slovní hodnocení

     23.1.

     pedagogická rada

     27.-30.1.

     lyžařský pobyt

     30.1.

     vysvědčení, ukončení pololetí

     31.1.

     pololetní prázdniny

      

     ÚNOR

     KULTURA A SPOLEČNOST - téma 1. stupně

     CESTA POKLIDNÉHO BOJOVNÍKA humanitní téma 2. stupně

     7.2.

     celoškolní projekt - multikulturní výchova

     10.-16.2.

     jarní prázdniny

     17.2.

     schůze spolku

      

     BŘEZEN

     VESMÍR A PLANETA ZEMĚ - téma 1. stupně

     ŽIVOT NENÍ NÁHODA přírodovědné téma 2. stupně

     16.3.

     schůze spolku

     26.3.

     rodičovská kavárna - téma bude upřesněno

     27.3.

     ředitelské volno

      

     DUBEN

     PŘÍRODA NA JAŘE téma 1. stupně

     SVĚT ZA ROHEM humanitní téma 2. stupně

     1.-7.4.

     zápis do první třídy 

     7.4.

     velikonoční dílny s rodiči

     8.4.

     pedagogická rada

     9.-10.4.

     velikonoční prázdniny

     13.4.

     Velikonoce

     14.4.

     průběžné hodnocení

     schůze spolku

     22.-24.4.

     triády (samostatná práce - učitelé vypíší témata)

     24.4.

     celoškolní projekt - environmentální výchova

      

     KVĚTEN

     CESTOVÁNÍ téma 1. stupně

     ZEMĚ ZE MĚ přírodovědné téma 2. stupně

     1.5.

     státní svátek

     8.5.

     státní svátek

     11.5.

     schůze spolku

      

     ČERVEN

     CELOŠKOLNÍ PROJEKTY téma 1. stupně

     COOLTURA  humanitní téma 2. stupně

     1.- 3.6.

     Zlínský filmový festival

     4.6.

     celoškolní projekt - mediální výchova

     5.-7.6.

     Vranice - pobytový víkend všech Školamyšlanů (rodiče, děti, učitelé)

     10.6.

     schůze spolku

     16.6.

     pedagogická rada

     17.6.

     hotové slovní hodnocení

     18., 19.6.

     příprava na DUM

     23.-26.6.

     Budislav, DUM

     29.6.

     závěrečná reflexe hodnocení

     30.6.

     slavnostní ukončení školního roku, vysvědčení