• Roční plán

    • ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠKOLAMYŠL na školní rok 2020 – 2021

     V průběhu tohoto školního roku bude celý tým procházet Výcpedem ve spolupráci s Alfou Svitavy.

     Výcped je zkratka pro Mini výcvik pedagogů. Jedná se o zážitkový, sebezkušenostní a prakticky zaměřený vzdělávací program v rozsahu 48 hodin - 6 dnů. Zaměřuje se na problematiku chování dětí, rodičů a pedagogů v individuálním i skupinovém kontaktu. Konkrétní zaměření vyplývá z očekávání skupiny, většinou se jedná o přístup k dětem s výchovnými problémy, práci s třídním kolektivem při řešení problémů, komunikační strategie a dovednosti ve vztahu k dětem, kolegům, rodičům.

      

     SRPEN

     25. 8.

     pedagogická rada

     školení o diabetes

     ZÁŘÍ

     1. 9.

     zahájení školního roku

     schůzka rodičů

     2. 9.

     schůzka  rodičů 3., 4. a 5.r. 

     informační schůzka školní družiny

     2. 9. - 4. 9.

     adaptační aktivity ve škole

     3. 9.

     schůzka  rodičů s třídními učiteli druhého stupně.

     6.- 9. 9.

     Zlínfest 

     11. 9.

     Otevřené dvorky

     14. 9.

     schůze spolku

     zahájení kroužků

     24. 9. 

     celoškolní projekt - výchova demokratického občana: “demokratické principy”

     supervizní skupina ředitelů MIŠ - Praha

     25. 9.

     ředitelské volno

     28. 9.

     státní svátek - Den české státnosti.

     ŘÍJEN

     7. 10.

     schůze spolku

     8. 10.

     burza středních škol Česká Třebová - 2. stupeň ?

     13. 10.

     burza středních škol Svitavy - 2. stupeň 

     15. 10.

     kulatý stůl o mezioborové spolupráci - škola x OSPOD - Pardubice

     24. 10.

     rodičovská sobota

     28. 10.

     státní svátek

     29.-30. 10.

     podzimní prázdniny

     LISTOPAD

     5. 11.

     návštěva MAS ve Školamyšli

     16. 11.

     ředitelské volno, VÝCPED Svitavy

     18. 11.

     rodičovská kavárna - téma: Swot analýza školy

     24. 11.

     schůze spolku

     25. 11.

     supervizní skupina ředitelů MIŠ - Praha

     24.-27. 11.

     triády

     27. 11.

     pedagogická rada 

     PROSINEC

     10. 12.

     schůze spolku - dle potřeby bude napojena na vánoční setkání

     vánoční dílny s rodiči, Česko zpívá koledy

     16. 12.

     celoškolní projekt - globální výchova

     21. 12.

     příprava na DUM

     22. 12.

     DUM

     23.12.-3.1.

     vánoční prázdniny

     LEDEN

     14. 1.

     schůze spolku

     19. 1.

     napsané slovní hodnocení

     20. 1.

     pedagogická rada

     24.- 28. 1.

     lyžařský pobyt

     28. 1.

     vysvědčení, ukončení pololetí

     29. 1.

     pololetní prázdniny

     ÚNOR

     8. 2.

     celoškolní projekt - multikulturní výchova

     15.-21. 2.

     jarní prázdniny

     22. 2.

     schůze spolku

     BŘEZEN

     2. 3.

     VÝCPED Svitavy

     15. 3.

     schůze spolku

     25. 3.

     rodičovská kavárna + velikonoční dílny s rodiči

     DUBEN

     1.- 5. 4.

     velikonoční prázdniny

     13. 4.

     schůze spolku

     19. 4.

     projekt - environmentální výchova

     20. - 23. 4.

     triády

     23. 4.

     pedagogická rada

     KVĚTEN

     10. 5.

     ředitelské volno, VÝCPED Svitavy

     12. 5.

     celoškolní projekt - finanční gramotnost

     12. 5.

     schůze spolku

     25. 5.

     VÝCPED Svitavy

     ČERVEN

      

     Zlínfestl ?

     4. 6.

     celoškolní projekt - mediální výchova

     4. - 6. 6.

     Vranice - pobytový víkend všech Školamyšlanů (rodiče, děti, učitelé)

     14. 6.

     schůze spolku

     15. 6.

     hotové slovní hodnocení

     16. 6.

     pedagogická rada

     18., 21. 6.

     příprava na DUM

     22. - 25. 6.

     Budislav, DUM, slavnost k ukončení školního roku na Budislavi pro rodiče (24.6.)

     28. 6.

     vysvědčení

     29., 30. 6.

     ředitelská volna

      

     VÝCPED Svitavy - poslední 2 dny školení proběhnou v přípravném týdnu v srpnu 2020.