• Kritéria pro přijímání dětí do prvního ročníku (školní rok 2019-2020)

   Základním kritériem pro přijetí do prvního ročníku je školní zralost a celková připravenost dítěte na vstup do školy.

   V případě překročení kapacity ročníku (7-8 dětí na ročník) budou při rozhodování o přijetí dítěte do školy zohledněny principy, na nichž je Základní škola ŠKOLAMYŠL v Litomyšli postavena.

    

   Přednost tak dostanou:

   Děti, jejichž starší sourozenec je již žákem Základní školy ŠKOLAMYŠL v Litomyšli (chceme podpořit, aby se sourozenci vzdělávali ve stejné škole).

   V případě vyššího počtu zájemců rozhodujeme dále zejména dle následujících kritérií (přijímány jsou přednostně děti, kde byla naplněna daná další kritéria):

   ·       děti, jejichž rodiče se podíleli na založení Základní školy ŠKOLAMYŠL v Litomyšli (bez jejich osobního nasazení by škola nevznikla)

   ·       děti, jejichž rodiče se prostřednictvím spolku Školamyšl, z.s. jako jeho členové nebo i nečlenové podílejí na chodu školy svojí prací, nápady, aktivní činností či jinou podporou (v souladu s principy školy komunitního typu)

   ·       děti rodičů, kteří jsou v souladu s filozofií vzdělávání Základní školy ŠKOLAMYŠL v Litomyšli (oba rodiče souhlasí s koncepcí školy a metodikou vzdělávání, kterou ve škole na I.i II. stupni uplatňujeme, byli na návštěvě školy ve výuce)

   ·       děti, které byly v předcházejícím školním roce zapsány do Základní školy ŠKOLAMYŠL, a byl jim udělen odklad povinné školní docházky.

   ·       děti, jejichž rodiče jsou zaměstnanci školy (děti pedagogů).

    

   Při zohlednění výše uvedených kritérií bude snahou obsadit první ročník, pokud možno tak, aby v něm byl vyvážený poměr dívek a chlapců.

   Pokud po zohlednění kritérií bude stále převis dětí nebo nebude možné na základě kritérií jednoznačně rozhodnout, bude přistoupeno k losování. Losování proběhne za účastni ředitelky školy a rady ŠPO.

    

   Kritéria byla projednána a odsouhlasena zřizovatelem školy dne 27.11.2018 (na schůzi rady spolku Školamyšl)