• Vranice - každoroční setkání dětí, rodičů, učitelů ....
    • Když se sejde celá škola ...
    • Kruh je základem školamyšlí komunity ...
    • ...
    • Respektujeme jedinečnost každého dítěte
    • Vedeme děti k samostatnosti, odpovědnosti a spolupráci
    • Užíváme efektivní vzdělávací strategie
    • Vytváříme podnětné učební prostředí
    • Systematicky plánujeme a vyhodnocujeme
    • Spolupracujeme s rodinou a komunitou
  • Články

  • Partneři