• Komunitní kruh

    • je základem ŠKOLAMYŠLÍ komunity
    • Logo kam se podíváš

    • Spolupráce

    • a práce v Centrech aktivit
    • Hejného metoda matematiky

  • PROČ SI ZVOLIT NÁS - ŠKOLU V LITOMYŠLI?

    • Respektujeme jedinečnost každého dítěte
    • Vedeme děti k samostatnosti, odpovědnosti a spolupráci
    • Užíváme efektivní vzdělávací strategie
    • Vytváříme podnětné učební prostředí
    • Systematicky plánujeme a vyhodnocujeme
    • Spolupracujeme s rodinou a komunitou
  • ZJISTĚTE, CO JE NOVÉHO NA NAŠÍ ŠKOLE
   • zatím žádné údaje
  • Výročí školy