• Kolik to u nás stojí

    • Příspěvek na vzdělávání

      

     Zákonní zástupci žáka/žákyně přijaté ke vzdělávání v ZŠ ŠKOLAMYŠL uzavírají se školou a zřizovatelem školy spolkem Školamyšl smlouvu o vzdělávání, z níž vyplývá závazek uhradit do fondu spolku příspěvek na vzdělávání.

     Příspěvek na vzdělávání slouží k úhradě nákladů souvisejících s poskytováním vzdělávání ve škole (vybavení a provoz školní budovy, personální náklady, učební pomůcky, školní družina…).

     Výše příspěvku na vzdělávání je každoročně upravována s ohledem na inflaci za uplynulý kalendářní rok.

     Pro školní rok 2023/2024 činí příspěvek na vzdělávání 25.800,-Kč.

      

     Další poplatky

     Nad rámec příspěvku na vzdělávání hradí rodiče náklady spojené se stravováním dítěte, výdaje na dopravu, pracovní sešity, akce organizované školou (lyžařský pobyt, vícedenní pobyty v přírodě, divadla, exkurze, vstupy do galerií, muzeí atp.).