• Přestup do Školamyšle

    • Jsme rádi, že přemýšlíte o Školamyšli jako o vhodném způsobu vzdělávání pro svoje dítě. 
     Školamyšl zřizují rodiče. Je to jejich škola. 
     Protože nepřijímáme jen dítě, ale celou rodinu, je potřeba pochopit proces, filozofii, strategie, organizaci. Načerpat atmosféru, abyste se mohli zodpovědně rozhodnout. 
      
     1. Rodiče s dítětem stráví minimálně jeden celý den ve výuce. 
     2. Dítě bez rodičů následně navštěvuje výuku celý týden, aby si ověřilo, že mu tento způsob výuky vyhovuje.
     3. Rodiče se setkají v rozhovoru jak s ředitelkou školy, tak s předsedkyní Spolku a zástupci rodičů. 
     4. Rodiče se zúčastní schůzky Spolku viz web školy Roční plán - datumy schůzek. 
     5. S rodiči se spojí mentoři - stávající rodiče, kteří nové provedou prvním rokem ve škole.
      
     Díky, že chápete důležitost tohoto postupu. Pravidla nám pomáhají budovat školu ve společenství, které rozvíjí nejenom vzdělání, ale také posilují radost a bezpečí. 
      
     O podrobnější informace pište na radka.renzova@skolamysl.cz