• Školská rada

    • Školská rada při ZŠ ŠKOLAMYŠL je tříčlenná. Pro období 2022 - 2025 pracuje ve složení:

     Ilona Nováková (zvolena za rodiče/zákonné zástupce žáků)

     Daniel Janata (zvolen za pedagogy)

     Petra Sýkorová (jmenována za zřizovatele)