• Dopisy rodičům

   • Aktuality

   • 22.1.2021

    Milí,
    píši Vám o lyžáku, organizaci příštího týdne, vysvědčení a dotaznících.
     
    Jak jsme asi všichni pochopili, lyžák nebude. Naděje byla mizivá, ale nechci další měsíce a měsíce mávat nad plány rukou s pocitem bezvýchodnosti. Věřím, že máme do posledního letošního sněhu, byť umělého, šanci vyrazit lyžovat. I kdyby to mělo být na dva tři dny bez přespání. 
     
    28.1. rozdáváme vysvědčení a 29.1. jsou pololetní prázdniny. Distanční výuka bude probíhat pouze od pondělí do středy. Ve čtvrtek dětem nabízíme předání vysvědčení přímo ve škole v rámci individuálních konzultací. Přijít mohou kdykoli v průběhu dne od 9:00 do 14:00. Není to povinné. Těm, kdo nepřijdou, předáme vysvědčení v den nástupu do školy.
     
    Na příští týden připravujeme online dotazníky k distanční výuce. Je to pro všechny tři strany - děti, učitelé, rodiče - náročná zatěžkávací zkouška. Vnímáme ochabování motivace, potřebu světla na konci tunelu v podobě návratu do školy. Nikdo neví, jak dlouho ještě budeme muset vydržet. Oceníme, když nám pomůžete nastavit rovnováhu mezi vzdělávací efektivitou, smysluplností, dlouhodobou rodinnou zátěží, dětskými možnostmi, nutností opírat se o školní vzdělávací plán a respektem k doporučení ministerstva školství.
     
    Zdravím Vás a přeji hodně sil. Opatrujte se.

     

    12.11.2020
    Přátelé,
    v pondělí 16.11. bude ředitelské volno. Učitelé mají celodenní školení Výcpedu (výcvik pedagogických dovedností). Úkoly do classroom budou zadány na středu a čtvrtek. Pátek je dnem cílové rovinky. Pokud by se někdo v pondělí chtěl věnovat školní chválihodné činnosti, může si dokončit starší úkoly nebo vyzkoušet nabízené procvičování. Zaznamenaný úkol bude jen pročítat si slovní hodnocení.
     
    Triády v tomto pololetí nebudou. Vnímáme, že povědomí rodičů o školních dovednostech dítěte v distanční výuce je na maximu každé rodiny. Od 3.-9. ročníku vidíte měsíční hodnocení elektronicky. Individuální schůzky s učiteli jsou samozřejmě po konkrétní domluvě možné.
     
    Od 18.11. nastoupí do školy 1. a 2. ročník i se družinou. Konkrétní podobu družiny domluví Míša, aby tam do čtyř nebyla s půlkou dítěte. :-)
    Budou využívat školní jídelnu. Pro obědy do obědníku si budou moci do jídelny přijít i starší děti.
     
    Na 17.11. plánují Maiwaldovi moc pěknou akci, ze které by se mohla vyvinout akce školní. Osloví Vás přes spolkovou rodičovskou skupinu.
     
    Přeji příjemné odpoledne.
     
     
     
    29.10.2020
     
    Zprávy ze zákopů ;)
    Přátelé,
    přináším Vám informace z porady týmu. Věříme, že nám všem pomůžou v distanční výuce.
    HODNOCENÍ
    Na začátku listopadu proběhne sebehodnocení žáků a hodnocení pedagogů. V classroom aktivitu vidíte v tématu Hodnocení. Snažíme se co nejvíc nástrojů a postupů zachovat stejně jako v běžné výuce.
    DOPLNĚNÝ ÚKOL
    O opraveném, doplněném úkolu je potřeba učitele do komentářů informovat. Není v jejich silách několikrát týdně otevírat staré úkoly, jestli v nich někdo neudělal změnu. Bez upozornění se může stát, že úkol je dál považován za nedodělaný.
    ÚKOLY ROZTŘÍDĚNÉ V TÉMATECH
    Úkoly v classroom jsou roztříděné v tématech (ČJ, AJ, centra,..). Tohle třídění se Vám zjeví, když pracujete v prostředí Práce k dokončení. Na telefonu či tabletu jej otevřete vlevo nahoře mezi prostředím Kalendář a prostředím Školní družina. 
    ARCHIV ÚKOLŮ Z MINULÉHO OBDOBÍ
    Hledáme způsob, jak staré úkoly zachovat (někdo se k nim vrací), ale zároveň zaarchivovat, aby se už nepletly mezi nové úkoly. Zatím jsme nenašli způsob uspokojivý. Dohodli jsme se ale, že odfajfkujeme všechny úkoly z jara. Mělo by to pomoci v orientaci mezi úkoly, které je potřeba dokončit.
    ZADÁVÁNÍ ÚKOLŮ ČASOVĚ
    Kvůli nutnosti sledovat "docházku" se snažíme co nejvíc kopírovat rozvrh. Po dvoutýdenní zkušenosti bychom se však rádi vrátili k jarnímu osvědčenému modelu, který, doufám, zefektivníme pátečním Dnem cílové rovinky.
    V rozvrhu online hodin se nic nemění.
    Úkoly do classroom však budeme zadávat od pondělí do čtvrtka (většinou v pondělí, ale ne vždy to jde). Pátek bude Dnem cílové rovinky. Bude prostor pro kontrolu, dokončování, "sledování fajfek". Případné absence, které ale určitě nebudou :-), by učitelé doplnili až v pátek, až se zjistí, že úkol opravdu není a dítě ani ve Dni cílové rovinky nereaguje.
     
    Mějte se všichni krásně. Opatrujte se.
     
    23.10.2020
     
    Přátelé,
    mám pro Vás informace z porady učitelů. Společně hledáme způsoby, jak distanční výuku zefektivnit.
    ABSENCE
    Distanční výuka je povinná. Snažíme se v rámci online hodin a úkolů v classroom dodržet rozvrh. Pokud je dítě nemocné, omlouvá rodič jeho absenci sám, dopředu. Pokud se dítě nepřipojí nebo nemá úkol hotový v termínu, učitel napíše do třídnice absenci. Rodič ji omluví a dohodne se s dítětem, jak to udělat, aby se to neopakovalo. Nebo ještě lépe se dítě s učitelem domlouvá samo.
    SAMOSTATNOST DĚTÍ
    ..a to je výzva. Učitelé jsou připraveni prostřednictvím komentářů v úkolu s dítětem úkol zkontrolovat, ocenit, dovysvětlit, doplnit. Je ale potřeba, aby děti reagovaly. Odpovídaly na komentáře, domlouvaly se s učitelem nad nejasnostmi.
    Dva typické příklady:
    1.
    "Mami, já tomu nerozumím." 
    "Ach jo, já na to nemám čas. Jsem v práci, kojím, vařím, učím se s prvňákem,... Tak ukaž, uděláme to spolu."
    CHYBA. Správný postup:
    "Mami, já tomu nerozumím."
    "Přečti si znovu zadání. Hledej zdroje pomoci - zápisky, učebnice, internet. Napiš učiteli."
    2. 
    "Máš všechno hotové?"
    "Ano."
    "Ukaž! Vidím odevzdáno. Tak jo, pojď si dát dort."
    CHYBA. V úkolu učitel prostřednictvím komentářů doporučuje opravy. Trvá na dodělání. Žádná odezva. Učitel úkol hodnotí jako neudělaný.
    Správný postup:
    Netláskejme dorty. :-)
    Žáci, odpovídejte na komentáře!!! Dokončujte úkol tak dlouho, dokud ho učitel neodfajfkuje. Komunikujte s učitelem!!!
    Žáci a rodiče, fajfky zkontrolujete v mobilu dole v prostřední ikoně práce a pak nahoře v ikoně človíčka. Na počítači zkontrolujete fajfky nahoře prostřední políčko práce v kurzu a pak ikona človíčka zobrazit vaši práci.
    DOBA ODEVZDÁNÍ
    Žáky i učitele nabádám, aby využívali psychohygienicky zdravou dobu k práci, pokud to jde. Učitelé se proto snaží úkoly zkontrolovat a okomentovat do odpoledních hodin. To ale znamená, že doba dokončení úkolu je třeba ve 14:00. Dohodli jsme se, že dobu dokončení prodlouží, aby si rodiče stihli o úkolech s dětmi popovídat i po své práci. Učitelé tedy budou úkoly kontrolovat až druhý den.
    DISTANČNÍ DRUŽINA od Míši
    Krásný den všem - také vám doma tak schází družinové tvoření jako mně? 
    Zvu vás tedy do nově vytvořené třídy v classroom, kam se může přidat kdokoli, kdo chce, i přesto, že do družky již není zapsaný. Najdete tam náměty, instruktážní videa a po prázdninách dvě hodiny online družiny týdně.
    Moc se na vás těším ;) 
    Míša
     
    Posílám ještě letáky pro děti od ministra školství.
    Zdravím Vás. Přeji hodně sil, trpělivosti, optimismu a dětem příjemné prázdniny.
    Radka
     
     

    13.10.2020

     

    Přátelé, 

    tak už nám zavřeli všechno. 

    Naštěstí máme virtuální učebny – Google Classroom.

    Od 14. – 30. 10. budou školy zavřené. Do 23. 10. bude probíhat distanční výuka. Od 26. – 30. 10. jsou podzimní prázdniny.

    S dětmi jsme vše probrali. Berou si pomůcky na výuku domů. Někomu jsme půjčili počítače, někomu jsme nakopírovali, někteří potrénovali práci v Google Classroom. 1., 2. ročník bude potřebovat podporu rodičů. Máme však zkušenost, že čím víc je necháte pracovat samostatně, tím dřív to opravdu zvládnou. Úkoly budou zadávány tak, aby si s nimi děti poradily samy, případně s komentářem učitele.

    Učitelé si práci rovnoměrně rozdělili. Tom si ke svým předmětům přibral dějepis. Míša pomůže Martě s matematikou. Pája Kučerová pomůže Zdence s matematikou v ročnících 3., 4., 5. a těší se na čtenářskou dílnu.

    Distanční výuka bude probíhat kombinací úkolů zadávaných v Classroom a online hodin. Posílám rozvrhy online hodin. Začnou až 15. 10. Zítra mají totiž pedagogové školení na práci v programu … pracovně mu říkáme gekon. Jedná se o vylepšení práce v Classroom.

    Od Toma vzkazuji APEL na procházky v rámci TV.

    A ještě jedno ZDŮRAZNĚNÍ: Sledujte jako rodiče fajfky v Classroom a absence v edupage.

    Distanční výuka je povinná. Promítá se do pololetního hodnocení. Při neúčasti je potřeba omluvenka zákonných zástupců. 

     

    Věřím, že vše zvládneme. Myslíme hlavně na zaměstnané maminky s více školou povinnými mladšími dětmi. Snažíme se zadávat práci tak, aby ji děti zvládly s pomocí učitele samy. Důvěřujte jim.

     

    Přeji všem pevné zdraví. Opatrujte se.

    Radka

    9.10.2020

    Přátelé,

    na MŠMT jsem ověřila, že se nás distanční výuka na druhém stupni týká. Jednoduše řečeno: každá ZŠ má poslat půl druhého stupně domů. Po týdnu se vystřídají a následovat budou týdenní podzimní prázdniny. Ve Školamyšli budeme postupovat následovně:

     

    V týdnu od 12.-16.10. zůstane doma na distanční výuce šestý a sedmý ročník.

    V týdnu od 19.-23.10. zůstane doma na distanční výuce osmý a devátý ročník.

    V týdnu od 26.-30.10. jsou pro celou školu vyhlášeny podzimní prázdniny.

     

    V distanční výuce budeme dodržovat rozvrh. Děti budou pracovat kombinací Google Meet Hangouts a zadaných materiálů v Google Classroom. Na zadaných materiálech budou děti pracovat s podporou učitele v komentářích. Účast na online schůzkách a práce v Classroom je povinná.

    Rozpis online schůzek najdou děti brzy v Google Classroom v záložce Kalendář (nahoře vlevo při otevření Classroom). Zároveň ho posílám na fotkách (rozvrh šestého a sedmého ročníku).

    Doporučujeme připravit se na schůzku o pár minut dřív, než je avizovaný čas schůzky, aby spojení proběhlo v pořádku.

    K práci budou potřebovat studijní materiály, které mají ve škole. S dětmi jsme vše probrali, vědí, že si je mají vzít domů. Kdo ze šesté a sedmé není ve škole dnes, domluví si předání materiálů (učebnice, pracovní sešity, podklady k projektu) s učitelem.

     

    Přeji na všech stranách procesu hodně sil, trpělivosti a radosti z práce.

    S dotazy se na nás obracejte bez obav.

    Radka