• Dopisy rodičům

   • Milé a milí,

    chci vám něco říct... 

    V uplynulých dnech byla ŠKOLAMYŠL centrem dění, které daleko přesáhlo hranice Litomyšle a blízkého okolí... 
    Stali jsme se součástí pedagogického života v celorepublikovém měřítku. 
    Nejprve to byl čtvrteční Kulatý stůl Step by Step (23.2), kdy se po celý den ve škole pohybovalo 25 zájemců ze všech koutů republiky, s cílem zjistit, jak u nás "děláme" druhý stupeň školy. Inovativní koncepty se na prvních stupních vyskytují více, druhý stupeň je pro většinu inovativních škol stále oříšek. V pondělí a úterý (27.2. a 28.2.) strávilo ve ŠKOLAMYŠLI svůj čas dalších cca 50 lidí v rámci festivalu Nakopněte svoji školu. Byli jsme jeho platnou součástí. Ve všech třídách probíhaly workshopy, na které se účastníci předem registrovali. Bylo plno, žádné volné místo nezbylo. Přeci jen, mít příležitost stát se součástí běžného života školy, prožít spolu s dětmi a učitelkami výukovou lekci, mít možnost ptát se na vše, co vás zajímá, reálně, ne v modelově vytvořené situaci, je opravdovou raritou, ojedinělou nabídkou, která ze strany učitelů hostitelské školy vyžaduje velkou otevřenost a odvahu jít s "kůží na trh" . Něco takového na konferenci prostě běžně nezažijete.
    Já sama jsem se účastnila celého čtvrtečního dne. Mám spousty postřehů. Během "Nakopněte" jsem ale měla jiné pořadatelské povinnosti, tedy jsem u workshopů ve ŠKOLAMYŠLI nebyla. I tak se mi dostalo od jejich účastníků zpětných vazeb vrchovatě. Lidi za mnou chodili, potřebovali se podělit o to, co u nás ve škole viděli, zažili a z čeho jsou úplně paf.

    A to už se konečně dostávám k tomu, co vám chci říct:

    AUTENTICITA - tohle vnímali všichni velmi silně. Bylo evidentní, že to, co vidí, není secvičené divadlo, ale normální školní dění.
    "Jak je možný, že ty děti jsou tak v klidu? Že jsou takový hodný?"... Někteří použili dokonce slovo "ukázněný"... "Nikdo neprovokuje, s učiteli mluví slušně, spolupracují s nimi..., ale úplně přirozeně, bez tlaku..."

    VNITŘNÍ MOTIVACE A SEBEŘÍZENÍ
    "Jak to, že pracují, i když se učitelka nedívá a jsou bez dohledu (třeba na chodbě)? Jak to, že pracuji celou dobu, že se ve skupinkách neulejvajÍ, ale pracuji na tom, co mají zadané a po celou dobu?" Míra aktivity a pracovního ducha byla velké WAU... 

    RESPEKT
    Obdiv vzbuzovaly vztahy: jak se děti chovají k učitelům, učitelé k nim, jak se všichni oslovují jmény, znajÍ se... Návštěvníci mluvili o tom, že viděli opravdovou důvěru a prostor pro každého... 

    SCHOPNOST REFLEXE PROCESU SVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ
    Tohle bylo velké WAU i pro mě. Naše děti (týká se hlavně starších druhostupňových) dokáží velmi přesně, s vhledem a porozuměním popsat jak se vzdělávají, vysvětlit, jak to ve škole funguje a hlavně proč. Chápete? Oni mají zvědoměné, jak souvisí s efektním učením to, co žijí každý den ve škole. Takže je nezaskočily dotazy typu: "Jak poznáte, že něco umíte, když nemáte známky? Jaké výhody má integrace předmětů do center?, Jaký vliv mají na atmosféru školy ranní kruhy? Jaký význam v jejich vzdělávání maji triády... "

    PROSTŘEDÍ ŠKOLY 
    Padalo: krásné, báječné zařízené, domácí, útulné, propojené do jednoho celku, který umožňuje být tak trochu stále spolu a přitom mít i možnost, kam si vlézt, když chci soukromí, vše dětem dostupné, pomůcky materiály přehledně uspořádané a označené, velké ocenění dostala kuchyňka jako centrum dění přístupná všem, relaxační prostory... Buchty a občerstvení pro návštěvníky nachystané rodiči budily též údiv. 
    Z přemýšlení nahlas bylo jasné, že návštěvníci chápou, jak moc prostředí materiální souvisí s tím vnitřním psychickým a komunikačním... 

    Bylo toho ještě daleko více, co jsem měla možnost vyslechnout.
    Za sebe bych ráda řekla, že jsem vděčná. Moc vnímám, že to vše je odrazem SPOLUPRÁCE nás - učitelů, rodičů, dětí.
    Díky, díky, díky. 🙏
    Jsme malá škola, ale troufám si říct, že velký hráč na poli inovací. Myslím, že jsme definitivně vstoupili do pedagogických dějin. 😄 

    Více k tomu řekne určitě i Radka na schůzi spolku, ptejte se učitelek a dětí... Stojí to za to 
    S láskou 
    Věrka -
    Věra Váňová Krejčová 4v1: předsedkyně spolku Školamyšl, rodič žáka Školamyšle, metodička programu ZAČÍT SPOLU a odborná garantka festivalu vzdělávání Nakopněte svoji školu
     
     

    Zásady mlčenlivosti - 4.1.2023

     

    Milí rodiče,
    jsem pyšná na Vaše rodičovské asistence. Je to přidaná hodnota Školamyšle a návštěvy Vaši oddanost škole obdivují. Hlavně díky asistencím pomáháte pedagogům a dětem předáváte hodnoty vzdělávání a osobní společenské angažovanosti.
    Pojďme společně rozvíjet i komunikační stránku asistencí. Nebo lépe řečeno lidsky profesní. Rodič pomáhá učiteli tam, kde je potřeba. Ve třídě je v roli asistenta. Jako asistent nechává rozhodování o pedagogickém procesu na učiteli. A obzvlášť hodnocení dětí ve třídě. Učitel má všechny dlouhodobé podklady k rozvoji žáka, profesní schopnosti k individualizaci přístupu a přehled o metodických a organizačních podmínkách. Na základě souboru těchto indicií provádí hodnocení a následná ocenění a doporučení. Učitel má také důvěru rodičů, aby s nimi taková ocenění a doporučení jejich dítěti sdílel.
    Asistent má v procesu svoji důležitou roli. Nerozebírá však s rodiči pokroky nebo doporučení ostatním dětem. K tomu nemá kompetence. Nikdo se nechce od sousedky dozvědět, že by si jeho dítě mělo v šesté třídě už umět zavazovat tkaničky (i když je to pravda :-))
    V našem kroužku FIE jsme se teď dostali k instrumentu Porovnávání. Měl by nás rafinovanými kroky osvobodit od srovnávání mezi sebou. A to je moje výzva pro nás, všechny Školamyšlany. Na asistencích buďme oporou, ale “řešme” jen to svoje. Kdybychom dětem dokázali pomoct upevnit identitu bez srovnávání, předali bychom jim poklad. Pojďme příkladem. :-)

    Srdečně zdraví Radka

    Zásady mlčenlivosti

   • Vánoční - 21.12.2022

   • Přátelé,
    myslela jsem, že dávku dojetí jsem pro rok 2022 vyčerpala. Ale asi ne.
     
    Navštívili jsme kostel. Besedovali s panem farářem Kvasničkou. Dovolil, že by si děti mohly zkusit promluvit od pultíku. To se ještě obávaly. Zpívali jsme. Po druhé písni děti napadlo, že budou pokračovat na pódiu.
     
    Příběh v příběhu: Po letošním spolkovém vánočním setkání mi od maminky - zájemkyně o umístění dítěte do prvního ročníku - přišel mail s díky. S díky nad společenstvím, přirozeností dětí, radostí bez stresu obvyklých vánočních besídek.
     
    Naše děti a pódium. Dramatizace je pro ně přirozený prostředek k vyjádření. A já trnu: "Co si budou diváci myslet? Že neumíme s dětmi nacvičit vystoupení, při kterém by znaly text, věděly, kde kdo stojí, kdo se jak pohybuje - nejlépe všichni stejně?"
     
    Včera v kostele mi to došlo. Někdy není umění nacvičit vystoupení. Je také čas na přirozenost. Chuť stát vepředu, sdílet, prezentovat, možná se i trochu předvádět. To k sobě patří. Z tohoto flow se rodí schopnost učit se cizí jazyky, učit se vůbec. Bez strachu z chyby, ze zesměšnění.
     
    Ta píseň s kouzlem byla anglická Haleluja. Když jsme ji zpívali podruhé, byli už na podiu všichni mladší. A někdo u pultíku. A když jsme odcházeli, fotili se u pultíku starší. 🗽
     
    Připíjím čajem na naši přirozenost, sebevědomí, optimismus, odvahu, empatii a chuť se dělit.
    Mám Vás ráda. ❤
     

     

    Radoslava Renzová
   • Reportáž ze Školamyšle - 12.12.2022

   • Milí kolegové a rodiče,

    dnes se mi ve Školamyšli stala hezká věc. To není těžké. Ale dnešní roztomilost byla výjimečná. 

    Chtěla jsem si ji schovat na čtvrteční spolkovovánoční proslov, ale možná bych tu energii dojatosti neudržela. A to by byla škoda. 

     

    Byla u nás návštěva z České Třebové. Zakládají školu. Přišli se inspirovat. Mimo jiné dostali hodinu k rozhovoru s páťáky. 

     

    ČT: Celý den vnímáme, že si dokážete naslouchat. Jak jste se to naučili?

    P: V první třídě nám Anetka důrazně řekla, že je to důležitý. Tak jsme se to naučili. 

    ČT: Je to výjimečné. Ještě jsme neviděli, že by se děti takhle vnímaly navzájem nebo vydržely v kruhu 20 minut poslouchat a reagovat na sebe. 

    ČT: Co Vás ve škole baví?

    P: Odpovídají různě. Angličtina, čeština, matika, centra. 

    ČT: Jak u Vás vypadá hodnocení? 

    P: Jednou za měsíc se hodnotíme podle kritérií. Zamyslíme se, co nám jde, co se daří, co máme zlepšit. Pak hodnotí učitel. A pak si o tom doma povídáme s rodiči. 

    ČT: Jak poznáte, že potřebujete něco zlepšit?

    P: Poznáme to podle toho, jak pracujeme. To vidíme. Třeba pracujeme ve skupině a moc se nesnažím. A pak to máme dělat samostatně a nejde to. Tak poznám, že jsem se ve skupině měla více zapojit. 

    ČT: Stávají se tady problémy, které musíte řešit?

    P: Tak to bysme lhali, kdybysme řekli, že ne. Smích. 

    ČT: A jak to řešíte?

    P: Nejprve to zkusíme mezi čtyřma očima. Když to nejde, zkusíme přivolat další děti. A když ani to nepomůže, tak přivoláme dospělého. Nebo to řešíme v kruhu. Tam říkáme “jedna osoba”. Jsme anonymní, aby to někomu nevadilo. Když se někomu nedaří řešit situace často, jde pracovat do hnízda. Tam o tom mluví s dospělým. 

    ČT: Brzy půjdete na druhý stupeň. Obáváte se něčeho?

    P: Bude asi těžký učení. Radka říkala, že 1.-4. je lážo plážo. A od pětky už to začíná být náročné. Opravdu je v pětce mnohem více učiva. Ale jde to. Tak snad zvládnem i ten druhý stupeň. 

    Ale nejvíc se bojíme, že nezapadneme do vztahů. Na druhém stupni jsou děcka hodně pospolu. Je asi těžké do té party proniknout. 

    ČT: Co je pro Vás ve Školamyšli důležité? O co byste nechtěli přijít?

    P: O vztahy. Jsme si rovni. To se nám líbí. Dobře si rozumíme i s učiteli. 

    ČT: A co byste ve Školamyšli změnili. 

    P: Jsou zaskočeni. Mlčí. Tak to je hodně těžká otázka. Jídelnu. Chtěli bychom mít jídelnu. A střední školu. A školku. 

     

    Když všichni odešli, jedna osoba z pětky tam zůstala s obavou: Radu, teď jsme propovídali češtinu. To je super. Ale dnes ráno se mě v autobusu kámoš ptal, jak vypadá ve Školamyšli učení. Já řekl, že si hodně povídáme. Starší brácha, se na mě pak zlobil, že to vypadá, že se neučíme. Teď mě to mrzí, že jsem mu neřekl o jiných věcech. 

     

    Jak vysvětlíte desetiletým dětem, že chvíle, ve které “přišli o češtinu”, byla mocná. Nemyslím jen schopnost na vysoké úrovni komunikovat s o dvacet let staršími osobami. Promyšleně a hluboce, srozumitelně, bez přípravy odpovídat na dotazy. Mocnou chvílí myslím zastavení. Radost ze společného budování, hrdost na to, co společně máme. Zvědomění si hodnot. A podpora k šíření těchto zázraků. 

     

    Rozhovor probíhal v klidovce. Máme tam nově variabilní pracovní místa. Z osmi dětí byly čtyři nemocné. Tři si automaticky daly stolečky dopředu. Čtvrtá osoba zůstala opatrně vzadu. 

    Asi v polovině rozhovoru si děti všimly, že jeden sedí mimo ně. Beze slova a bez signálů, uprostřed odpovědí, rozestoupily stolečky a zadní osoba se plynule vetkla i se stolečkem mezi ně. 

     

    Zítra v jednu mám schůzku se starostou o našem projektu 1-19 s kavárnou(školka a střední škola se sociálním podnikem). Souhlasil s ní se slovy: Takovým projektům fandím. 

     

    Mějte se krásně. Krásný advent. Ve čtvrtek se uvidíme. 

     

    Radoslava Renzová
   • Aktuality

   • 18.3.2021

    Milí,
    do školy se zatím nejde. A to ani první druhý ročník. Je mi líto. S těmi nejmladšími to vypadá na konec dubna. Uvidíme. 
     
    Od 1. do 5. dubna budou velikonoční prázdniny. Děti nedostanou na tyto dny úkoly, nebudou online hodiny.
     
    MŠMT dnes vydalo metodiku o udržování duševního zdraví dětí, pedagogů i rodičů v distanční výuce. Doporučuje školám zachovat vyvážený poměr mezi synchronní (online hodiny) a asynchronní (úkoly v classroom) výukou. Větší část by měla zabírat výuka asynchronní (úkoly v classroom). Doporučení je popsáno i s ideálním počtem minut online výuky denně. Samozřejmě s důrazem na podporu učitelů při úkolech, ne rodičů.
    Jsem moc ráda, že se nám v týmu podařilo nastavit doporučený poměr už na začátku distanční výuky podle pedagogické intuice. Dokumenty zájemcům zašlu.
     
    Na schůzi Spolku jsme zažili téměř lidský dotyk, když jsme si telefonovali (díky, Věrko). Část mojí práce spočívá v rozhovorech s kolegy, dětmi, rodiči, zřizovatelem. Ta v karanténě není naplněna. Malé děti nemám, existenční starosti neřešíme ... zkrátka chci Vám nabídnout, že mi můžete zatelefonovat. Nejen kvůli škole. Jen tak. Ráda Vás uslyším. Poskytuji vidění skrz růžové brýle.
     
    S láskou Radka

    1.3.2021

     Milí,

     
    situace se přiostřila. 
    Zavřeli jsme 1. a 2. ročník. Kolegyně maminky mají doma i školkové ratolesti. Některé děti ztrácí smysl, chuť, vůli, rodiče síly. 
     
    Ale Školamyšl žije. 
    Děti s potřebou podpůrných opatření využívají individuální konzultace s Pájou Kučerovou ve škole každé pondělí a čtvrtek. 
     
    Učitelé se přihlašují k očkování. 
     
    Na druhém stupni proběhl minulý týden projekt Vzhůru nohama, kdy děti učily učitele, vkládaly úkoly do classroom, pomáhaly nám, podporovaly nás, v pátek nám vystavily slovní hodnocení a v online kruzích akci reflektovaly. Byli jsme na ně pyšní. Vlastně i na sebe. Děti nám zrcadlily, jak k nim přistupujeme my. 
     
    Na prvním stupni probíhá týdenní projekt teď. Ztratila se Polča. Všichni jsme napjatí, jestli ji děti - detektivové najdou. 
     
    Na včerejší poradě týmu jsme se shodli, že při první bezpečnostně a slunečně vhodné příležitosti uspořádáme venkovní rodičovskou kavárnu na téma Distanční výuka. 
    Už se na Vás těšíme. :-)
     
    Přikládám doporučení terapeuta k domácí výuce z dnešní přílohy Akademie v Lidových novinách. Také doporučuji rozhovor v Respektu s rakouským ministrem školství.  
     
    Opatrujte se. 
    Radka
     

    Jak vzkřísit chuť k učení

     

    10 tipů na udržení motivace k učení podle Jana Vávry

    (působí jako psychoterapeut a lektor zabývající se mj. vzděláváním rodičů a učitelů, je absolventem oboru andragogika na FFUK)

    1. Udržujte nastavení, že i online škola je škola a společenský kontakt. Přestože s vypnutou kamerou možná nemusí vadit, že dítě vstalo pět minut před začátkem hodiny a má na sobě pyžamo, zkuste doma nerezignovat na atmosféru, že školní den je školní den. Je tedy dobré vstát včas a vykonat běžné ranní rituály, jako je snídaně, příprava svačiny, čištění zubů, česání, oblékání atd., zkrátka udržovat řád dne.

    2. Pracujte s místem výuky. Když se dítě učí uprostřed svého pokoje plného hraček, může ho to rozptylovat. Někdy pomůže, pracuje-li na určitém vyčleněném „pracovním“ místě, které mu doma vytvoříte. To by mělo být s učením jednoznačně spojené a mělo by se nacházet stranou od rozptylujících podnětů. I samotný počítač, na němž probíhá výuka, nebo mobil po ruce mohou být příliš velkým pokušením – zvlášť pro děti, které hůř odolávají rozptýlení. Pro ně je lepší, když budou pracovat na zařízení, kde si díky omezující aplikaci nemohou po dobu výuky pustit nic jiného. Mobil pak může zůstat ve vedlejším pokoji a je používán jen o přestávkách nebo v situaci, kdy je nutný k výuce.

    3. Dbejte na to, aby děti výuku dobře slyšely a nerušily je jiné zvukové signály.Britský psycholog Paddy Ross ve svém výzkumu z poslední doby zjistil, že děti více reagují na neverbální tón hlasu než na vizuální podněty, u dospělých je to naopak. Pro online výuku z toho vyvozuje, že je důležité dbát na kvalitu audio přenosu a zaujetí skrze hlas. Doporučují se také sluchátka, která izolují od ostatních zvukových podnětů.

    4. Nabízejte pomoc místo restrikce. Pokud zjistíte, že děti neplní úkoly nebo se nepřipojují, lépe je dát jim najevo, že víte, jak je to pro ně náročné, než jim vyčítat lenost a podobně. Pomozte jim najít způsob, jak se lépe soustředit, odolávat jiným způsobům zábavy. Zkuste zjistit, proč se výuce vyhýbají; komunikujte s nimi průběžně o tom, co dělaly, nechte si to i ukázat, zajímejte se o to, jak dostávají zadané úkoly a jestli je plní. Pokud se ve výuce ztrácí, hledejte formu, jak jim s tím pomoci, mluvte o tom s učiteli, asistenty atd. Jestliže to časově nezvládáte, zkuste najít někoho, kdo by to mohl dělat.

    5. Kontrola formou zájmu. Tam, kde je povinnost, je dobré, když je i přehled a nějaký způsob kontroly. Vytvořte si zvyk, že si během dne či týdne společně projdete, co se ve škole dělalo, jak to dětem šlo, co je baví, co naopak nebaví, nebo jim nejde. Důležité je zajímat se, ale neptat se: „Už máš všechno hotové?“ Mnohem lepší bude: „Co jste dneska měli za předměty? Zajímalo by mě, co tam děláte. Mohl bych se třeba podívat, co po vás chtějí?“.

    6. Předcházejte sociální izolaci. Z praxe i v mém okolí pozoruji, že častěji se vyhoření a rezignace na učení dostavuje, pokud se člověk začíná cítit osamělý, bez kontaktu, je sám doma a v izolaci se ztrácí. Musíte-li hodně pracovat, zkuste hledat babičky, tetičky, spřátelené rodiny, kde se vaše dítě bude moci učit pravidelně ve dvou s dalším dítětem a kde bude přítomen někdo z dospělých.

    7. Nezapomínejte na volno. Pokuste se dělat přestávky, které proběhnou bez počítače a mobilu. Snažte se strukturovat den tak, aby měl v sobě řád i zajímavé body, na které se lze těšit. Buďte dětem spojencem i v možnostech trávení volného času. Proberte, co jim chybí, jaké aktivity můžete dělat společně, jak nahradit koníčky, chybějící kamarády. Hledejte možnosti, sdílejte s nimi jejich pocity, snažte se společně vyrazit do přírody či dělat něco zajímavého.

    8. Pomozte jim zorganizovat si věci. Poraďte dětem, hlavně těm mladším, kam si mohou ukládat zápisky, jak si co vytisknout, vytvořit desky apod.

    9. Učte děti větrat. Zejména v zimě se může stávat, že děti sedí v malém pokojíku u počítače a celý den si samy nevyvětrají. Zvýšená koncentrace CO2, který se může v takovém případě hromadit, způsobuje bolesti hlavy, snížené soustředění a pozornost.

    10. Co nejvíce posilujte vzájemný kontakt. Poslední, ale možná nejdůležitější bod se týká udržení pozitivního kontaktu a vztahu s dětmi. Nebavte se spolu jen o povinnostech, ale zajímejte se o to, co můžete dělat společně. Pokud se stanete drábem, který jen hlídá či kritizuje a upozorňuje na to, co dítěti nejde, budete se jeden druhému vzdalovat, a to může být v současné nejisté době velmi stresující pro všechny strany. Dbejte na to, abyste našli příjemná témata k rozhovoru, dokázali se zaměřit na silné stránky, zahráli si s nimi třeba jejich oblíbenou počítačovou hru nebo si o ní povídali, četli nahlas knížky, vyprávěli vtipy, stavěli z lega, skládali puzzle, hráli hry. Současné nové možnosti scanování mozku ukazují, že děti a rodiče mají schopnost se na mozkové úrovni velmi naladit a zrcadlit. Vědcům se to podařilo změřit u společného stavění puzzle nebo během příjemných rozhovorů. Při činnostech, které nás vzájemně naladí, se pak dozvíme více o prožívání a těžkostech našich dětí.

     22.1.2021

    Milí,
    píši Vám o lyžáku, organizaci příštího týdne, vysvědčení a dotaznících.
     
    Jak jsme asi všichni pochopili, lyžák nebude. Naděje byla mizivá, ale nechci další měsíce a měsíce mávat nad plány rukou s pocitem bezvýchodnosti. Věřím, že máme do posledního letošního sněhu, byť umělého, šanci vyrazit lyžovat. I kdyby to mělo být na dva tři dny bez přespání. 
     
    28.1. rozdáváme vysvědčení a 29.1. jsou pololetní prázdniny. Distanční výuka bude probíhat pouze od pondělí do středy. Ve čtvrtek dětem nabízíme předání vysvědčení přímo ve škole v rámci individuálních konzultací. Přijít mohou kdykoli v průběhu dne od 9:00 do 14:00. Není to povinné. Těm, kdo nepřijdou, předáme vysvědčení v den nástupu do školy.
     
    Na příští týden připravujeme online dotazníky k distanční výuce. Je to pro všechny tři strany - děti, učitelé, rodiče - náročná zatěžkávací zkouška. Vnímáme ochabování motivace, potřebu světla na konci tunelu v podobě návratu do školy. Nikdo neví, jak dlouho ještě budeme muset vydržet. Oceníme, když nám pomůžete nastavit rovnováhu mezi vzdělávací efektivitou, smysluplností, dlouhodobou rodinnou zátěží, dětskými možnostmi, nutností opírat se o školní vzdělávací plán a respektem k doporučení ministerstva školství.
     
    Zdravím Vás a přeji hodně sil. Opatrujte se.

     12.11.2020

    Přátelé,
    v pondělí 16.11. bude ředitelské volno. Učitelé mají celodenní školení Výcpedu (výcvik pedagogických dovedností). Úkoly do classroom budou zadány na středu a čtvrtek. Pátek je dnem cílové rovinky. Pokud by se někdo v pondělí chtěl věnovat školní chválihodné činnosti, může si dokončit starší úkoly nebo vyzkoušet nabízené procvičování. Zaznamenaný úkol bude jen pročítat si slovní hodnocení.
     
    Triády v tomto pololetí nebudou. Vnímáme, že povědomí rodičů o školních dovednostech dítěte v distanční výuce je na maximu každé rodiny. Od 3.-9. ročníku vidíte měsíční hodnocení elektronicky. Individuální schůzky s učiteli jsou samozřejmě po konkrétní domluvě možné.
     
    Od 18.11. nastoupí do školy 1. a 2. ročník i se družinou. Konkrétní podobu družiny domluví Míša, aby tam do čtyř nebyla s půlkou dítěte. :-)
    Budou využívat školní jídelnu. Pro obědy do obědníku si budou moci do jídelny přijít i starší děti.
     
    Na 17.11. plánují Maiwaldovi moc pěknou akci, ze které by se mohla vyvinout akce školní. Osloví Vás přes spolkovou rodičovskou skupinu.
     
    Přeji příjemné odpoledne.
    29.10.2020
     
    Zprávy ze zákopů ;)
    Přátelé,
    přináším Vám informace z porady týmu. Věříme, že nám všem pomůžou v distanční výuce.
    HODNOCENÍ
    Na začátku listopadu proběhne sebehodnocení žáků a hodnocení pedagogů. V classroom aktivitu vidíte v tématu Hodnocení. Snažíme se co nejvíc nástrojů a postupů zachovat stejně jako v běžné výuce.
    DOPLNĚNÝ ÚKOL
    O opraveném, doplněném úkolu je potřeba učitele do komentářů informovat. Není v jejich silách několikrát týdně otevírat staré úkoly, jestli v nich někdo neudělal změnu. Bez upozornění se může stát, že úkol je dál považován za nedodělaný.
    ÚKOLY ROZTŘÍDĚNÉ V TÉMATECH
    Úkoly v classroom jsou roztříděné v tématech (ČJ, AJ, centra,..). Tohle třídění se Vám zjeví, když pracujete v prostředí Práce k dokončení. Na telefonu či tabletu jej otevřete vlevo nahoře mezi prostředím Kalendář a prostředím Školní družina. 
    ARCHIV ÚKOLŮ Z MINULÉHO OBDOBÍ
    Hledáme způsob, jak staré úkoly zachovat (někdo se k nim vrací), ale zároveň zaarchivovat, aby se už nepletly mezi nové úkoly. Zatím jsme nenašli způsob uspokojivý. Dohodli jsme se ale, že odfajfkujeme všechny úkoly z jara. Mělo by to pomoci v orientaci mezi úkoly, které je potřeba dokončit.
    ZADÁVÁNÍ ÚKOLŮ ČASOVĚ
    Kvůli nutnosti sledovat "docházku" se snažíme co nejvíc kopírovat rozvrh. Po dvoutýdenní zkušenosti bychom se však rádi vrátili k jarnímu osvědčenému modelu, který, doufám, zefektivníme pátečním Dnem cílové rovinky.
    V rozvrhu online hodin se nic nemění.
    Úkoly do classroom však budeme zadávat od pondělí do čtvrtka (většinou v pondělí, ale ne vždy to jde). Pátek bude Dnem cílové rovinky. Bude prostor pro kontrolu, dokončování, "sledování fajfek". Případné absence, které ale určitě nebudou :-), by učitelé doplnili až v pátek, až se zjistí, že úkol opravdu není a dítě ani ve Dni cílové rovinky nereaguje.
     
    Mějte se všichni krásně. Opatrujte se.
     
    23.10.2020
     
    Přátelé,
    mám pro Vás informace z porady učitelů. Společně hledáme způsoby, jak distanční výuku zefektivnit.
    ABSENCE
    Distanční výuka je povinná. Snažíme se v rámci online hodin a úkolů v classroom dodržet rozvrh. Pokud je dítě nemocné, omlouvá rodič jeho absenci sám, dopředu. Pokud se dítě nepřipojí nebo nemá úkol hotový v termínu, učitel napíše do třídnice absenci. Rodič ji omluví a dohodne se s dítětem, jak to udělat, aby se to neopakovalo. Nebo ještě lépe se dítě s učitelem domlouvá samo.
    SAMOSTATNOST DĚTÍ
    ..a to je výzva. Učitelé jsou připraveni prostřednictvím komentářů v úkolu s dítětem úkol zkontrolovat, ocenit, dovysvětlit, doplnit. Je ale potřeba, aby děti reagovaly. Odpovídaly na komentáře, domlouvaly se s učitelem nad nejasnostmi.
    Dva typické příklady:
    1.
    "Mami, já tomu nerozumím." 
    "Ach jo, já na to nemám čas. Jsem v práci, kojím, vařím, učím se s prvňákem,... Tak ukaž, uděláme to spolu."
    CHYBA. Správný postup:
    "Mami, já tomu nerozumím."
    "Přečti si znovu zadání. Hledej zdroje pomoci - zápisky, učebnice, internet. Napiš učiteli."
    2. 
    "Máš všechno hotové?"
    "Ano."
    "Ukaž! Vidím odevzdáno. Tak jo, pojď si dát dort."
    CHYBA. V úkolu učitel prostřednictvím komentářů doporučuje opravy. Trvá na dodělání. Žádná odezva. Učitel úkol hodnotí jako neudělaný.
    Správný postup:
    Netláskejme dorty. :-)
    Žáci, odpovídejte na komentáře!!! Dokončujte úkol tak dlouho, dokud ho učitel neodfajfkuje. Komunikujte s učitelem!!!
    Žáci a rodiče, fajfky zkontrolujete v mobilu dole v prostřední ikoně práce a pak nahoře v ikoně človíčka. Na počítači zkontrolujete fajfky nahoře prostřední políčko práce v kurzu a pak ikona človíčka zobrazit vaši práci.
    DOBA ODEVZDÁNÍ
    Žáky i učitele nabádám, aby využívali psychohygienicky zdravou dobu k práci, pokud to jde. Učitelé se proto snaží úkoly zkontrolovat a okomentovat do odpoledních hodin. To ale znamená, že doba dokončení úkolu je třeba ve 14:00. Dohodli jsme se, že dobu dokončení prodlouží, aby si rodiče stihli o úkolech s dětmi popovídat i po své práci. Učitelé tedy budou úkoly kontrolovat až druhý den.
    DISTANČNÍ DRUŽINA od Míši
    Krásný den všem - také vám doma tak schází družinové tvoření jako mně? 
    Zvu vás tedy do nově vytvořené třídy v classroom, kam se může přidat kdokoli, kdo chce, i přesto, že do družky již není zapsaný. Najdete tam náměty, instruktážní videa a po prázdninách dvě hodiny online družiny týdně.
    Moc se na vás těším ;) 
    Míša
     
    Posílám ještě letáky pro děti od ministra školství.
    Zdravím Vás. Přeji hodně sil, trpělivosti, optimismu a dětem příjemné prázdniny.
    Radka
     
     13.10.2020

     Přátelé, 

    tak už nám zavřeli všechno. 

    Naštěstí máme virtuální učebny – Google Classroom.

    Od 14. – 30. 10. budou školy zavřené. Do 23. 10. bude probíhat distanční výuka. Od 26. – 30. 10. jsou podzimní prázdniny.

    S dětmi jsme vše probrali. Berou si pomůcky na výuku domů. Někomu jsme půjčili počítače, někomu jsme nakopírovali, někteří potrénovali práci v Google Classroom. 1., 2. ročník bude potřebovat podporu rodičů. Máme však zkušenost, že čím víc je necháte pracovat samostatně, tím dřív to opravdu zvládnou. Úkoly budou zadávány tak, aby si s nimi děti poradily samy, případně s komentářem učitele.

    Učitelé si práci rovnoměrně rozdělili. Tom si ke svým předmětům přibral dějepis. Míša pomůže Martě s matematikou. Pája Kučerová pomůže Zdence s matematikou v ročnících 3., 4., 5. a těší se na čtenářskou dílnu.

    Distanční výuka bude probíhat kombinací úkolů zadávaných v Classroom a online hodin. Posílám rozvrhy online hodin. Začnou až 15. 10. Zítra mají totiž pedagogové školení na práci v programu … pracovně mu říkáme gekon. Jedná se o vylepšení práce v Classroom.

    Od Toma vzkazuji APEL na procházky v rámci TV.

    A ještě jedno ZDŮRAZNĚNÍ: Sledujte jako rodiče fajfky v Classroom a absence v edupage.

    Distanční výuka je povinná. Promítá se do pololetního hodnocení. Při neúčasti je potřeba omluvenka zákonných zástupců. 

     

    Věřím, že vše zvládneme. Myslíme hlavně na zaměstnané maminky s více školou povinnými mladšími dětmi. Snažíme se zadávat práci tak, aby ji děti zvládly s pomocí učitele samy. Důvěřujte jim.

     

    Přeji všem pevné zdraví. Opatrujte se.

    Radka

    9.10.2020

    Přátelé,

    na MŠMT jsem ověřila, že se nás distanční výuka na druhém stupni týká. Jednoduše řečeno: každá ZŠ má poslat půl druhého stupně domů. Po týdnu se vystřídají a následovat budou týdenní podzimní prázdniny. Ve Školamyšli budeme postupovat následovně:

     

    V týdnu od 12.-16.10. zůstane doma na distanční výuce šestý a sedmý ročník.

    V týdnu od 19.-23.10. zůstane doma na distanční výuce osmý a devátý ročník.

    V týdnu od 26.-30.10. jsou pro celou školu vyhlášeny podzimní prázdniny.

     

    V distanční výuce budeme dodržovat rozvrh. Děti budou pracovat kombinací Google Meet Hangouts a zadaných materiálů v Google Classroom. Na zadaných materiálech budou děti pracovat s podporou učitele v komentářích. Účast na online schůzkách a práce v Classroom je povinná.

    Rozpis online schůzek najdou děti brzy v Google Classroom v záložce Kalendář (nahoře vlevo při otevření Classroom). Zároveň ho posílám na fotkách (rozvrh šestého a sedmého ročníku).

    Doporučujeme připravit se na schůzku o pár minut dřív, než je avizovaný čas schůzky, aby spojení proběhlo v pořádku.

    K práci budou potřebovat studijní materiály, které mají ve škole. S dětmi jsme vše probrali, vědí, že si je mají vzít domů. Kdo ze šesté a sedmé není ve škole dnes, domluví si předání materiálů (učebnice, pracovní sešity, podklady k projektu) s učitelem.

     

    Přeji na všech stranách procesu hodně sil, trpělivosti a radosti z práce.

    S dotazy se na nás obracejte bez obav.

    Radka