• Dopisy rodičům

   • Aktuality

   • 13.10.2020

    Přátelé, 

    tak už nám zavřeli všechno. 

    Naštěstí máme virtuální učebny – Google Classroom.

    Od 14. – 30. 10. budou školy zavřené. Do 23. 10. bude probíhat distanční výuka. Od 26. – 30. 10. jsou podzimní prázdniny.

    S dětmi jsme vše probrali. Berou si pomůcky na výuku domů. Někomu jsme půjčili počítače, někomu jsme nakopírovali, někteří potrénovali práci v Google Classroom. 1., 2. ročník bude potřebovat podporu rodičů. Máme však zkušenost, že čím víc je necháte pracovat samostatně, tím dřív to opravdu zvládnou. Úkoly budou zadávány tak, aby si s nimi děti poradily samy, případně s komentářem učitele.

    Učitelé si práci rovnoměrně rozdělili. Tom si ke svým předmětům přibral dějepis. Míša pomůže Martě s matematikou. Pája Kučerová pomůže Zdence s matematikou v ročnících 3., 4., 5. a těší se na čtenářskou dílnu.

    Distanční výuka bude probíhat kombinací úkolů zadávaných v Classroom a online hodin. Posílám rozvrhy online hodin. Začnou až 15. 10. Zítra mají totiž pedagogové školení na práci v programu … pracovně mu říkáme gekon. Jedná se o vylepšení práce v Classroom.

    Od Toma vzkazuji APEL na procházky v rámci TV.

    A ještě jedno ZDŮRAZNĚNÍ: Sledujte jako rodiče fajfky v Classroom a absence v edupage.

    Distanční výuka je povinná. Promítá se do pololetního hodnocení. Při neúčasti je potřeba omluvenka zákonných zástupců. 

     

    Věřím, že vše zvládneme. Myslíme hlavně na zaměstnané maminky s více školou povinnými mladšími dětmi. Snažíme se zadávat práci tak, aby ji děti zvládly s pomocí učitele samy. Důvěřujte jim.

     

    Přeji všem pevné zdraví. Opatrujte se.

    Radka

    9.10.2020

    Přátelé,

    na MŠMT jsem ověřila, že se nás distanční výuka na druhém stupni týká. Jednoduše řečeno: každá ZŠ má poslat půl druhého stupně domů. Po týdnu se vystřídají a následovat budou týdenní podzimní prázdniny. Ve Školamyšli budeme postupovat následovně:

     

    V týdnu od 12.-16.10. zůstane doma na distanční výuce šestý a sedmý ročník.

    V týdnu od 19.-23.10. zůstane doma na distanční výuce osmý a devátý ročník.

    V týdnu od 26.-30.10. jsou pro celou školu vyhlášeny podzimní prázdniny.

     

    V distanční výuce budeme dodržovat rozvrh. Děti budou pracovat kombinací Google Meet Hangouts a zadaných materiálů v Google Classroom. Na zadaných materiálech budou děti pracovat s podporou učitele v komentářích. Účast na online schůzkách a práce v Classroom je povinná.

    Rozpis online schůzek najdou děti brzy v Google Classroom v záložce Kalendář (nahoře vlevo při otevření Classroom). Zároveň ho posílám na fotkách (rozvrh šestého a sedmého ročníku).

    Doporučujeme připravit se na schůzku o pár minut dřív, než je avizovaný čas schůzky, aby spojení proběhlo v pořádku.

    K práci budou potřebovat studijní materiály, které mají ve škole. S dětmi jsme vše probrali, vědí, že si je mají vzít domů. Kdo ze šesté a sedmé není ve škole dnes, domluví si předání materiálů (učebnice, pracovní sešity, podklady k projektu) s učitelem.

     

    Přeji na všech stranách procesu hodně sil, trpělivosti a radosti z práce.

    S dotazy se na nás obracejte bez obav.

    Radka