• Stručná charakteristika školy

      • Základní škola ŠKOLAMYŠL je malou školou rodinného a komunitního typu vytvářející podmínky pro vzájemné poznání, úzké osobní vazby, spolupráci a hlubší poznání individualit všech spolupracujících členů „školní“ komunity. Žáci se zde vzdělávají ve věkově smíšených studijních skupinách/třídách. Na prvním stupni školy se jedná o dvě kmenové třídy, do nichž jsou zařazeni žáci z více než jednoho ročníku prvního stupně. Na druhém stupni školy se v souladu s platnými právními předpisy žáci rovněž vzdělávají ve věkově smíšených skupinách/třídách, nejčastěji dvojročnících. Škola není spádovou školou, je otevřena zájemcům z města Litomyšl i dalších měst a obcí mikroregionu.