• Akce ve ŠKOLAMYŠLI

    • Akce ve Školamyšli

    • Zahájení školního roku

     Počítá se s účastí dětí i rodičů.

     Otevřené dvorky

     Tato akce se koná po celé Litomyšli v září. Zvána je veřejnost i Školamyšlané. V rámci Školamyšle je to akce školy, nikoliv spolku rodičů. Koná se na školním dvorku, rodiče se podílejí na přípravě i na místě, hlavní odpovědnost za koordinaci akce leží na rodičích a dětech 3.ročníku.

     Schůze spolku - všichni (17.00-19.00)

     Jednou za měsíc, účast všech členů spolku dobrovolně povinná. Účast dětí jen v případě, že nelze zařídit jinak.

     Rodičovská sobota

     Akci pořádá škola v sobotu v listopadu. Setkání pro rodiče a děti (děti povinně, budou mít za sobotu ve škole náhradní volno). Jedinečná možnost prožít vyučovací den s dětmi. Stačí přijít.      

     Rodičovské vánoční dílny a schůze spolku s koledami - všichni (navazuje na rodičovské dílny)

     Předvánoční akce pro rodiče i děti, koná se ve škole. Hlavní odpovědnost za koordinaci a program mají rodiče, děti 4. ročníku a vychovatelka (rodiče si po domluvě připraví různé tvoření pro děti). Občerstvení vítáno na dílny i následující schůzi.

     Lyžařský pobyt

     Lyžák pořádá škola pro děti. Rodiče vypomáhají s výukou lyžování.        

     Velikonoční dílny s rodiči

     Akce se koná před Velikonocemi. Hlavní odpovědnost za program a organizaci akce má 5. ročník a vychovatelka. Jako před Vánoci několik rodičů zajistí tvoření pro děti, dále rodiče zajistí občerstvení.

     Lázně ducha

     Akce se koná v celé Litomyšli na konci dubna. V rámci školy se jedná o akci pro veřejnost, děti i rodiče, pořádá ji spolek. V prostoru před školou je kavárna. Rodiče se podílejí na občerstvení, prodeji věcí a přípravě stánků (a následném úklidu). Jde o poměrně náročnou akci a je žádoucí zapojení všech rodičů alespoň v jednom dni (pátek -  příprava, sobota - akce, neděle - úklid). Hlavní odpovědnost za organizaci a program mají rodiče a děti 6., 7., 8. ročníku.

     Stmelovačka  - společný víkend rodičů, dětí a pedagogů

     Skvělý prostor pro seznámení a utužení vztahů mezi rodiči, dětmi i pedagogy. Koná se o víkendu v červnu. Většinou ve Vranicích. Akci pořádá spolek rodičů pro všechny Školamyšlany. Děti se akce účastní s rodiči, odpovědnost za děti leží plně na rodičích. Rodiče se podílejí na přípravě a realizaci programu, občerstvení i úklidu. Hlavní odpovědnost za organizaci a program mají rodiče a děti 1. a 2. ročníku.

     Horní Jelení - Slavnost ukončení školního roku, loučení s deváťáky

     Akce se koná na konci června, jedná se o ukončení školního roku a zároveň loučení s deváťáky. Jde o akci určenou dětem, rodiče se účastní jedno odpoledne. Pořádá škola.

     Rodičovská kavárna

     Posezení rodičů a učitelů nad nějakým tématem (Hejného matematika, hodnocení…)            

     Poplatky

     spolku rodičů: příspěvek na vzdělávání

     družina: – cca 200 Kč/pololetí

     pomůcky: cca 1000 Kč

     školní fond: cca 500 Kč

     exkurze a pobyty: dle ročního plánu

     Způsob hodnocení

     Triády: 2x ročně, setkání učitel - žák - rodič - jde o součást hodnocení.

     Měsíční slovní hodnocení v edupage, 1. a 2. ročník papírově.

     Vysvědčení

      

      

     Vytvořila skupina rodičů spolku ŠKOLAMYŠL - Motivátoři