• Jak fungujeme

    • Členové spolku se setkávají na pravidelných schůzkách (1x měsíčně, kromě července a srpna), obvykle v prostorách školy. Termíny setkání spolku jsou uvedeny v ročním plánu školy.

      

     Spolek má své orgány, jejichž kompetence jsou vymezeny stanovami spolku:

     • Předseda
     • Výbor
     • Rada
     • Členská schůze

      

     Vedle rolí vymezených stanovami fungují členové spolku v pracovních týmech, které podporují chod a rozvoj školy:

     • Administrátoři – kompletace smluv a jejich evidence, inventarizace
     • PRisté – propagace, webové stránky, fundraising, pořizování fotodokumentace
     • Motivátořizapojování rodičů do akcí pořádaných školou nebo spolkem (lyžařský pobyt, rodičovské asistence ve výuce…)
     • Stmelovači – péče o rodiče nově přijatých žáků (mentorská podpora), zajišťování oslav, rituálů, teambuildingových akcí
     • Správci budovy – nahrazují funkci školníka, údržba budovy, drobné opravy, koordinace velkých úklidů

      

     Organizaci práce každého týmu zajišťuje jeho koordinátor, který je ve spojení s ředitelkou školy a předsedkyní spolku, od nichž zjišťuje, co je zapotřebí připravit, zařídit, udělat. Na společných setkáních spolku týmy informují o své činnosti, vyzývají ostatní ke spolupráci na „projektech“, které řeší.