• Lidé na škole

    • Mgr. Radoslava Renzová,Dis., ředitelka školy

    • radka.renzova@skolamysl.cz

      

     Vystudovala jsem Učitelství prvního stupně na Masarykově univerzitě v Brně, Vyšší odbornou pedagogickou školu v Litomyšli obor speciální pedagogika a manažerské studium pro ředitele škol.

      

     Jsem šťastná manželka a maminka čtyř starších dětí. Dvě máme v pěstounské péči. Další moje spokojené role jsou učitelská a ředitelská. Do Školamyšle jsem přišla z malotřídní základní školy ve Svitavách - Lačnově, kde jsem dělala ředitelku 12 let. 

      

     Školamyšli vděčím za mnohé. Úspěšně připravila moje dvě dcery na střední školu v bezpečném vlídném prostředí. Umožňuje mi pracovat s báječnými kolegy, pedagogy, pro které jsou spolupráce, kreativita a schopnost se přizpůsobovat přirozenými pracovními metodami. Přináší mi neuvěřitelné příležitosti v rozvoji školního procesu v celé jeho šíři - vzdělávací, výchovné, emoční, sociální - program Začít spolu, integraci předmětů do center i na druhém stupni, výuku v projektech napříč ročníky, přechodové rituály, propojení rodin a školy, dítě jako partner, učitel jako průvodce,...

      

     Vedle rodiny a Školamyšle ráda pořádám s přáteli vícedenní pochody českou přírodou, pletu svetry, čtu detektivky, zhlížím severské a asijské filmy, zajímám se o politiku a snažím se přispívat k rozvoji občanské společnosti v rámci svitavského evangelického sboru. Usilujeme o vybudování malého domova pro seniory.

    • Mgr. Pavla Sobotková, zástupkyně ředitelky, učitelka 1. a 2. stupně

    • pavla.sobotkova@skolamysl.cz

      

     Vystudovala jsem učitelství anglického a francouzského jazyka na Pedagogické fakultě UHK. 

     Mám 2 děti a bydliště v Litomyšli. 

      

     Být obklopena dětmi ve škole a sledovat jejich individuální osobnostní růst je pro mě naplněním. Učím, protože věřím ve společnost, která má zdravě postavené hodnoty a utváří si postoje na základě svých zkušeností. Zkušeností, které mohou vyplývat ze vztahů fungujících na respektujícím základě. Tam se cítím doma, tam, kde tyto zkušenosti vznikají. Ráda otevírám diskuze s žáky, snažím se je vést k toleranci a zodpovědnosti a samotná se nechávám obohacovat jejich světem. 

      

     Miluji všední okamžiky každodenního života, kdy je vše v rovnováze a v harmonii. Užívám si pocity volnosti na cestách a únik do nereálného knižního světa. Ráda si povídám s lidmi nebo se s hudbou v uších procházím po lese. 
      

    • Mgr. Aneta Janatová, učitelka 1. stupně

    • aneta.janatova@skolamysl.cz

      

     Vystudovala jsem speciální pedagogiku pro učitele na PdF Masarykovy univerzity v Brně.

     Žiji s rodinou v domku na samotě. Pěšky nebo v běhu trávím čas v přírodě, která nás tu obklopuje, užívám si ticho a klid lesů. Ráda čtu, vařím vegetariánsky. Hraji na klavír a příčnou flétnu, ve třídě s dětmi se ráda chopím kytary. Baví mě pozorovat lidi a svět kolem sebe. Obrovsky čerpám z kontaktu s lidmi s těžkým postižením, jsou pro mě inspirací ve své hloubce vnímání podstaty života.

     Ve třídě s dětmi mě těší nořit se do jejich vnímání světa, provázet je na jejich cestě učením, ať už směřují kamkoliv. Mým přáním je v dětech zachovat jim zcela přirozenou kreativitu a touhu po poznání.

     „Kýmkoli budeš, nic mě nezklame; nemám žádné představy o tom, jaký bys měl být či co bys měl dělat. Netoužím po žádných představách o tobě, chci tě pouze poznávat. Nikdy mě nemůžeš zklamat.“ (Mary Haskell)

    • Pavlína Kučerová, asistentka pedagoga

    • pavlina.kucerova@skolamysl.cz

      

      

     Na ZŠ Školamyšl jsem zaměstnaná jako asistentka pedagoga. Toto vzdělání jsem získala na ZŠ Svítání v Pardubicích. 

     K dětem jsem měla vždy velmi blízko. Mám dlouhodobé zkušenosti s péčí o dítě s  cystickou fibrozou a také s péčí o dítě s poruchami učení, jako je například dysortografie. V průběhu těchto let jsem si také udělala zkoušku z německého jazyka - Zertifikát Deutsch. 

     Mám velmi ráda četbu historických románů a přírodu. 

    • Mgr. Zdenka Němcová, učitelka 1. a 2. stupně

    • zdenka.nemcova@skolamysl.cz

      

     Vystudovala jsem francouzskou filologii a muzikologii na filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Ve studijním programu celoživotního vzdělávání jsem při magisterském studiu absolvovala Studium v oblasti pedagogických věd. S manželem a dvěma dětmi bydlíme ve Vysokém Mýtě.

     Vždy mě lákalo učitelství, ale při volbě studia jsem dala přednost francouzské filologii. K práci s dětmi jsem se nakonec ale stejně dostala a našla jsem v něm své poslání, smysl pracovního života. Základní škola Školamyšl mi nabídla vhled do jiného způsobu vzdělávání - způsobu, který není založen na direktivním vedení, způsobu, kde dítě přebírá zodpovědnost za své vzdělání, kde je partnerem učiteli – průvodci.

     Ve volných chvílích trávím čas s rodinou. Rekreačně ráda běhám, lyžuji nebo bruslím a také mě baví zahradničení.

    • Mgr. Juliana Winklerová, učitelka 1. a 2. stupně

    • juliana.winklerova@skolamysl.cz

      

     Představte si pyramidu knih. U ní stojí dvě knižní věže. V pozadí se sklání šest přecpaných knihoven s knihami mezi knihami. Vynásobte všechno třemi. Odečtěte jedna. Tam někde jsem já (tu jednu držím v ruce, takže ji nevidíte). To všechno je v lososovém domečku na kopečku. Ještě se tam vejdou mé dvě koťata Hidle a Hebrun, dva baby veteráni (doufám, že se stoupajícím věkem jejich pojízdnost vzroste…) a moje lepší polovička. Jak jsem se sem dostala?

     Už od dětství jsem své okolí přiváděla k šílenosti nekonečnými dotazy a polemizováním o všem od délky žížal, přes to, jak počítat rovnice bez počítání, až po plusy a mínusy automobilových akumulátorů. Jediné prostředí, kde byla má výmluvnost žádoucí, byly hodiny anglického jazyka. Měla jsem v tom jasno: „Jdu na školu, kde budu moct mluvit anglicky a číst knížky! A ještě líp, naučím ostatní mluvit anglicky taky!“ Beeline k Masarykově Univerzitě a skok v čase.

     Mé přesvědčení, že je nezbytné věci dělat jinak, se po mých prvních pedagogických zkušenostech na státních školách jenom utvrdilo. Znáte ten pocit, když narazíte na něco speciálního? Neopakovatelného? A nemůžete dát od toho ruce pryč? Školamyšl – s lidmi u nás se chci dělit o své nadšení ze světa, který je potřeba do kostky rozebírat a znovu přeskládat. Školamyšl – je proces, kam přikládám ruku k dílu. Školamyšl – je srdce, které v nás všech tluče.

    • Michala Králová, vychovatelka ŠD

    • michaela.kralova@skolamysl.cz

      

      

     Jsem absolventkou SPgŠ v  Litomyšli v oboru Předškolní a mimoškolní

     pedagogika se zaměřením 

     na HV a již při studiích jsem si toto město zamilovala. Osud mě opravdu zavedl k pracovnímu uplatnění v Litomyšli.  Při studiích jsem měla možnost vyzkoušet si práci jak v MŠ, tak ve volnočasových klubech, dodnes se účastním letních táborů a vedu tvořivé kroužky.

      

     Školamyšl pro mě byla velkou neznámou, ale také výzvou, která se stále prohlubuje. Nejprve jsem nastoupila na pozici asistenta pedagoga. Tato práce byla každým dnem nová a velmi přínosná. Po přestupu do školní družiny jsem zjistila, že tato práce je ta pravá. Díky věkově smíšené skupině je každý den rozmanitý, různorodý a baví mě víc a víc. Zároveň mě oslovují příležitosti k osobnímu rozvoji. Momentálně se věnuji úpravám školního webu a zdokonalování v IT technologiích.

      

     Mám doma 3 děti, které jsou již ve věku, kdy mě moc nepotřebují. Proto

     si hledám zábavu v nejrůznějším kreativním tvoření jako je háčkování

     hraček, tvorba z papíru nebo pečení. Volný čas nejraději trávím při

     cestování a poznávání různých koutů naší republiky, dále pak četbou 

     autobiografických románů. 

    • Mgr. Hana Májková, učitelka 1. stupně

    • hana.majkova@skolamysl.cz

      

     Vystudovala jsem učitelství 1. stupně na Masarykově univerzitě v Brně a Kurz speciální pedagogiky - celoživotní vzdělávání na PdF MU.

     Učila jsem na základních školách v okolí Litomyšle a mám několikaletou zkušenost z málotřídní školy. Nyní jsem spokojenou průvodkyní dětí ve Školamyšli.

      

     Jsem šťastná, že žiji v Litomyšli se svým manželem a čtyřmi syny. Naše děti jsou spokojenými žáky Školamyšle a my jsme spokojenými a nadšenými rodiči. Jsme rádi, že můžeme být součástí jejich cesty ke vzdělání. 

      

     Mám ráda hory v každém ročním období a trávím v nich čas se svou rodinou. Mou oblíbenou relaxací je vaření a pečení. Ráda čtu, chodím do kaváren a na hřiště. S oblibou přijímám nové výzvy, které přináší každý den. 

      

    • Mgr. Daniel Janata, učitel 2. stupně

    • daniel.janata@skolamysl.cz

      

     Vystudoval jsem učitelství pro I. stupeň základní školy na PdF Univerzity Karlovy a od roku 1987 pracuji ve školství. Mám zkušenosti s řízením školy od roku 1992, jako ředitel První jazykové základní školy v Praze 4 a následně od roku 2004 na „červené“ základní škole v Litomyšli. Od roku 2011 pracuji jako lektor, konzultant, koordinátor a manažer projektů v oblasti digitálních technologií, jejich využívání ve vzdělávání a projektech řešících podporu školám v rámci inkluze.

      

     Do Školamyšle jsem vstoupil na počátku jako rodič. Od roku 2015 jsem součástí pracovního týmu školy, v tuto chvíli jako učitel centra příroda jeho fyzikální součásti. Program Začít spolu mi je dlouhodobě blízký a mám s jeho realizací ve škole zkušenosti z doby působení v Praze. Zúčastnil jsem mnoha vzdělávacích akcí zaměřených na realizaci programu Začít spolu, jsem spolupracovníkem společností Step By Step ČR, o.p.s., která je garantem programu Začít spolu v České republice.

     Jsem svou duší inovátor a to i v pedagogice. Mám rád vzdělávání, které dětem umožňuje být strůjcem svého učení, učit se vlastní zkušeností. Mým cílem je zasadit se o bezpečné vzdělávací prostředí zajišťující zdravý osobností růst každého dítěte Školamyšle.

      

     „Mám rád hudbu a rád hraji na kytaru. Skládám si písničky tak trochu do šuplíku a těším se, že jednou … :-). Mám rád pohyb. Z pohybu je pro mne významný běh, který mě vrací zpět, čistí myšlenky a nabuzuje energií. Nejraději běhám, když napadne čerstvý sníh, nikde žádná stopa, je čisto … Rád vymýšlím různé vzdělávací situace a aplikace, které jsou, věřím, pro děti zajímavé. Velkou seberealizaci prožívám v tomto směru v projektu Internet Generation, v němž realizuji dílny pro děti i pedagogy. Mým koníčkem a zálibou je mi vedle kytary, běhu a dalšího má práce. Jsem rád, že to tak mám.“  

      

     „Těším se ve Školamyšli na výzvy a nápady, které přinášejí děti i rodiče. Zejména takové, na které není možné se předem připravit. Vím, že se třeba i něco nepovede a zároveň vím, že to společně zvládneme. Školamyšl je školou pro děti, rodiče a pedagogy. Každý se učí, učíme se navzájem a díky tomu rosteme. Těším na svůj další školamyšlí růst! 


      

    • Mgr. Božena Hanusová, učitelka 2. stupně

    • bozena.hanusova@skolamysl.cz

      

      

     Vystudovala jsem učitelství druhého stupně na Pedagogické fakultě Západočeské univerzity v Plzni v aprobaci matematika a zeměpis. Učitelství se věnuji od roku 2001. Během profesní dráhy jsem měla tu možnost zakusit soukromé školství na Základní škole Martina Luthera v Plzni a také klasické státní školství na základní škole v Cerekvici nad Loučnou. Za obě tyto zkušenosti jsem velmi vděčná, protože formovaly mé představy o tom, proč a jak se chci svoji práci věnovat. Po rodičovské dovolené jsem v roce 2017 hledala místo své seberealizace a našla jsme ho ve Školamyšli. Respektující přístup, spolupráce, kreativita, možnost se realizovat ve svém oboru, to jsou hlavní důvody, proč tu jsem ráda. Přijala jsem principy Hejného metody ve výuce matematiky (vlastně i v životě).

      

     Jsem maminka čtyř synů, s nejmladším chlapečkem momentálně na rodičovské dovolené. Z hlediska svého osobnostního rozvoje považuji období mateřských a rodičovských dovolených za jedno z nejzásadnějších v mém životě.

      

     Mou silnou stránkou je spolehlivost, kreativita, samostatnost a pracovitost. Ráda se učím novým

     věcem a diskutuji. Mám velmi dobré organizační schopnosti, které ráda uplatňuji při různých

     zájmových i charitativních akcích. Ve svém životě potřebuji vymezení prostoru a respektování hranic sebe a druhých lidí.

      

     Ráda cestuji, sportuji, běžkuji a jezdím na kole. Chodím do divadla, ráda čtu. Věnuji se různým

     výtvarným technikám a neustále tvořím.

      

     Absolvovala jsem řadu vzdělávacích kurzů a seminářů. Mimo jiné i Letní školy Hejného matematiky.

    • Mgr. Tereza Bedřicha Veselá, učitelka 1. stupně

    • tereza.vesela@skolamysl.cz

    • PhDr. David Vích, učitel 2. stupně

    • david.vich@skolamysl.cz