• Kritéria pro přijetí

    • Kritéria pro přijímání dětí do prvního ročníku (školní rok 2022-2023)

     Základním kritériem je dovršení 6. roku věku.

     Jako soukromá škola nemáme spádové oblasti. Z toho plyne, že spádová oblast není kritériem.

     V případě překročení kapacity ročníku (8 dětí) budou při rozhodování o přijetí dítěte do školy zohledněny 

     - děti, jejichž starší sourozenec je již žákem Základní školy ŠKOLAMYŠL v Litomyšli (chceme podpořit, aby se sourozenci vzdělávali ve stejné škole)

     - děti, které byly v předcházejícím školním roce zapsány do Základní školy ŠKOLAMYŠL, a byl jim udělen odklad povinné školní docházky.

     Pokud po zohlednění kritérií bude stále převis dětí nebo nebude možné na základě kritérií jednoznačně rozhodnout, bude přistoupeno k losování. Losování proběhne za účastni ředitelky školy a rady ŠPO.


     Kritéria byla projednána a odsouhlasena zřizovatelem školy (na schůzi rady spolku Školamyšl)