• Prevence

     • Užitečné kontakty

     • Pedagogicko-psychologická poradna

      - Pardubice Družby 334, 530 09 Pardubice tel. 466410327 Kontaktní osoba: PaedDr. Jiří Knoll

      - Ústí nad Orlicí, Centrum primární prevence Pedagogicko-psychologická poradna Královehradecká 513, Ústí nad Orlicí, 562 01, telefon: 465521296, 776611695 PhDr. Petra Novotná, http://www.pppuo.cz

      - Svitavy Riegrova 11, 568 02 Svitavy tel. 461 532 486 Kontaktní osoba: PhDr. Vladimír Hloušek

      - Chrudim Palackého 393, 537 01 Chrudim tel. 469 621 187 Kontaktní osoba: PhDr. Irena Köhlerová

      Krajský metodik prevence Mgr. Renata Černíková, KÚ Pardubice OŠMS tel: 466026240

      Okresní metodik prevence sídlí v Pedagogicko-psychologické poradně:

      Ústí nad Orlicí: PhDr. Petra Novotná, 465 521 296

      Chrudim: Mgr. Věra Pinkasová, 469 621187

      Pardubice: PaedDr. Jiří Knoll, 466410327

      Svitavy: Mgr. Markéta Sychrová, 777914460

      Krajský protidrogový koordinátor - Krajský úřad Pardubického kraje, Komenského nám. 125, Pardubice, 532 11, telefon: 466026276 fax: 466026451, Mgr. Jiřina Ludvíková, http://www.pardubickykraj.cz

      Psychiatrická ambulance

      - ambulantní péče a poradenství v oblasti léčba závislosti na alkohol, tabák, drogy

      - Chrudim Palackého 191, 537 01 Chrudim Kontaktní osoba: MUDr. Helena Novotná, tel. 469 638 932

      - Hlinsko Nádražní 548, 370 01 Hlinsko v Čechách Kontaktní osoba: MUDr. Emil Herr, tel. 469 311 286

      - Lanškroun Čechova 43, 563 01 Lanškroun Kontaktní osoba: MUDr. Luboš Hlavička, tel. 465 524 149

      - Ústí nad Orlicí Tvardkova 650, 562 01 Ústí nad Orlicí Kontaktní osoba: MUDr. Luboš Hlavička, tel. 465 524 149

      - Svitavy, Oddělení psychiatrie a psychoterapie s psychosomatikou, Svitavská nemocnice, a. s., lůžkové oddělení, Budova Červeného Kláštera, Kollárova 7, Svitavy, 568 25, telefon: 461569341, 461569208

      prim. MUDr. Zdeňka Kovářová http://www.nemsy.cz

      - Polička Smetanova 55, 572 01 Polička Kontaktní osoba: MUDr. Jarmila Novotná, tel. 461 722 155

      - Olomouc, Linka pomoci Psychiatrické kliniky Fakultní nemocnice s celorepublikovou působností, Linka pomoci, telefon: 588441111

      Občanské sdružení Laxus Kontaktní centrum Demokratické mládeže 2701, 530 02 Pardubice, tel. 466 265 2074, www.laxus.cz

      Záchranná služba 155

      Linka tísňového volání 156, 112

      Policie 158

      - Policie ČR, Preventivně informační skupina Purkyňova 2, 568 02 Svitavy, telefon: 974 578 208,720 166 709 e-mail: tisksy@mvcr.cz nebo pcrsynabor@seznam.cz. por. Mgr.Hana Kaizarová

      - Městská policie Litomyšl +420 461 612 336, mobil: +420 605 874 938

       

      Poruchy příjmu potravy:

      - Psychiatrická klinika 1.LF UK, Ke Karlovu 11, Praha 2 224 965 362

      - Anabell, krizová linka (zdarma) 848 200 210

      Linka bezpečí (nonstop, zdarma) 800 155 555

      - Krizové centrum Linky bezpečí 266 727 953

      - Linka psychopomoci 224 214 214

      - RIAPS linka důvěry 222 580 697

      - Linka důvěry s celorepublikovou působností Linka pomoci telefon: 465524252

      - linka důvěry Ústí n. Orlicí 465 524 252

      - Rodičovská linka 840 111 234

      Internetové poradenství Prev-Centrum o. s. Meziškolská 1120/2, Praha 6, 169 00 http://www.prevcentrum.cz

      Internetové poradenství, Drogová poradna – SANANIM http://www.drogovaporadna.cz

      Linka pomoci Centra krizové intervence s celorepublikovou působností Praha 8, Linka pomoc telefon: 284016666

      Toxikologické informační středisko Linka pomoci - první pomoc při otravách, nepřetržitá lékařská služba telefon: 224919293, 224915402

      Dětské kriz. centrum pro týrané a zneužívané děti 241 480 511, 777 664 672

      Primární prevence Adykt, o. s. Vraclav - Sedlec 15, Vysoké Mýto, 566 01, telefon: 465782165, 608804494 Mgr. Daniel Dvořák, http://www.prevko.cz/adykt-o-s

      Ústavy, které nabízejí pobytové služby:

      - Brandýs nad Orlicí (pro dívky od 15 let) Ředitel: Eva Šplíchalová, Tel.: 465 544 280

      - Králíky (pro chlapce) Tel. 465 631 116, 465 631 487

      - Hrochův Týnec: 469 692 112, 469 660 794

      - Návrat: Říčařova 277, Hradec Králové Tel: 495 211 800, email: ddu@atlas.cz

      Ambulantní a pobytová forma práce

      - Středisko výchovné péče Pyramida tel: 466 680 338 Pardubice, Sokolovská 146, Rybitví kontaktní osoba: Mgr. Drahoslav Česák

      Zařízení, která nabízejí formu práce ambulantně:

      - Středisko výchovné péče Mimóza adresa: Lázeňská 206 Ústí nad Orlicí ředitelka: Eva Šplíchalová vedoucí střediska v Ústí nad Orlicí: Marie Stejskalová tel: 465 52 69 69, e-mail: svp.usti@worldonline.cz,

      www.hradeckral.cz/stediska/Mimosa.HTM

      - Středisko výchovné péče ALFA Svitavy, Purkyňova 284/1, 568 02 Svitavy email: svpsy@seznam.cz, tel. 731 712 458

      - Středisko výchovné péče Archa tel: 469 623 786 Chrudim, Školní nám. 11, kontaktní osoba: Mgr. Martina Malečková

      Bílý kruh bezpečí, o.s. Jana Palacha 324 Pardubice Poradna Bílého kruhu bezpečí Pardubice 732 923 462 (8 - 20 hod) bkb.pardubice@bkb.cz

      SKP-CENTRUM, o.s. - Vysoké Mýto Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež EMKO, tel .774 658 593

      Sociální odbor Městského úřadu Litomyšl (OSPOD) kurátor pro děti a mládež

      Přikrylová Sylva 461 653 432 sylva.prikrylova@litomysl.cz , http://www.litomysl.cz

      MÚ Litomyšl, sociální odbor, prevence kriminality Mgr. Pavel Voříšek telefon: 461653443

      Dětský a dorostový lékař Švábová Jitka MUDr. Morašice 75, Morašice, 461 613 752

      Sananim, poradna pro rodiče 284 824 234 Sananim, kontaktní centrum 283 872 186

      Centrum pro léčbu závislosti na tabáku, linka pro odvykání 844 600 500

       

      Užitečné odkazy:

      Šikana - kyberšikana

      http://www.minimalizacesikany.cz/- stránky projektu Minimalizace šikany

      http://www.sikana.cz/- občanské sdružení proti šikaně

      http://www.sikana.org/- společenství proti šikaně

      http://www.poradenskecentrum.cz/sikana.html - základní informace o šikaně PPP Brno

      http://www.nasedite.cz/ - nadace Naše dítě - pomoc týraným a zneužívaným dětem

      http://www.vztahy.org/ - práce a vztahy - mobbing

      http://www.forint.cz/portal/rozhledna-si/ - portál sociální exkluze

      http://www.varianty.cz/ - informace, texty a metodické materiály pro globální vzdělávání atd..

      Kyberšikana

      http://www.e-bezpeci.cz/ - internetové bezpečí: informace pro učitele, rodiče a děti

      http://www.bezpecne-online.cz/ - bezpečně online

      http://www.saferinternet.cz/ke-stazeni- stránka věnovaná bezpečnému internetu apod..

      Drogy a alkohol

      http://www.vlada.cz/cz/pracovni-a-poradni-organy-vlady/default.htm - Rada vlády protidrogové politiky

      http://www.mvcr.cz/ - portál Ministerstva vnitra

      http://www.odrogach.cz- informační portál primární prevence

      http://www.plbohnice.cz/nespor- zde ke stažení některé Nešporovy příručky

      http://http://www.pobavme-se-o-alkoholu.cz - pobavme se o alkoholu

      http://www.drogy-info.cz/- informační portál o legálních a ilegálních drogách

      http://www.dokurte.cz/ - kouření a zdraví, jak přestat kouřit, kde hledat pomoc apod..

      http://www.drogovaporadna.cz/- informační portál o drogách

      http://www.drogy.net/ - drogový informační portál

      http://www.poradenskecentrum.cz/drogy-pro-rodice.html - informace o drogách...

      http://www.jellinek.nl/brain/start.htm - ukázka jakým způsobem fungují na mozek drogy

      http://www.sananim.cz/intro.php - o.s. Sananim - informační servis, poradna, kontaktní centra

      http://www.prevcentrum.cz/- Prev-centrum Praha

      http://www.dropin.cz/ - nadace Drop In

      http://www.vodopad.cz - vše nejen o psychiatrii

      http://www.biotox.cz/drogy/ - encyklopedie psychotropních rostlin

      http://www.adiktologie.cz/ - server časopisu Adiktologie

      http://imm.newtonit.cz/drogy/homepage.asp - mediální služby Newton - drogová problematika

      http://www.dds.winet.cz/ - drogy a dospívání

      Gambling

      http://www.poradenskecentrum.cz/gambling.html - vznik závislosti, prevence, PC - PPP Brno

      http://www.plbohnice.cz/nespor/addictcz.html - osobní prezentace K.Nešpora

      Poruchy příjmu potravy

      http://www.pppinfo.cz/ - informační portál o poruchách příjmu potravy

      http://www.poradenskecentrum.cz/anorexie-bulimie.html - prevence, příčiny vzniku, charakteristika

      http://www.anabell.cz/ - pro nemocné anorexií a bulimií

      http://www.jakomodelka.cz - Místo prvního kontaktu pro poruchy příjmu potravy (Domažlice)

      Alternativní styly a způsoby života

      http://www.vegan.cz/- stránky o veganství

      http://www.vegetarian.cz/- stránky o vegetariánství

      http://www.csvv.cz/- česká společnost pro výživu a vegetariánství

      http://www.fzv.cz/- fórum zdravé výživy

      http://praha.squat.net/ - mezinárodní internetový server o squatech a travellerských komunitách

      http://www.tetovani.com/ - internetový magazín o tetování a piercingu

      http://mytattoo.wz.cz/odkazy.php - další stránka o tetování a piercingu

      http://rastaman.cz/ - stránka o rastafariánství

      http://www.jacobomakarikari.rastaman.cz/ - jedna z mnoha stránek o rastafariánství

      http://www.plastickachirurgie.info/PLASTICKA-CHIRURGIE/zvetseni-prsou.htm - plastická chirurgie (nejen prsu)

      http://www.svetmodelek.cz/ - jedna z mnoha stránek ze světa modelingu

      Dopravní výchova

      http://www.mdcr.cz/cs/ - oficiální stránky Ministerstva dopravy

      http://www.nadacebesip.cz/ - stránka nadace Besip

      http://www.czechradar.cz/ - společnost zabývající se zlepšením situace silniční dopravy a její bezpečnosti

      http://www.bezpecnamesta.cz/ - projekt, který si klade za cíl vést řidiče k dodržování předpisů

      http://www.theaction.eu - divadelní představení pro žáky studenty ZŠ a SŠ s tématikou dopravní

      http://www.domluvme-se.cz/ - o alkoholu za volantem

      Vzdělávání : www rozcestníky

      http://www.msmt.cz/vzdelavani/prevence-ptj - portál Ministerstva školství - oddělení prevence

      http://www.varianty.cz/- texty, materiály, metody, články, zkušenosti ...atd

      http://casopisy.portal.cz/pd// - portál časopisu psychologie

      http://ucitelske-listy.ceskaskola.cz/ - Učitelské listy - web o změnách ve vzdělávání

      http://spp.ippp.cz/ - projekt ŠPP - školní poradenské pracoviště (samostudium, materiály ...)

      http://www.rvp.cz- metodika, příklady, ŠVP a další manuály, informace a trendy ...atd

      www.kapezet.cz

      http://www.prevence-praha.cz/

      www.poradenskecentrum.cz/