• Vize školy

    • Základní škola ŠKOLAMYŠL je otevřený bezpečný prostor pro vzdělávání, ve kterém žáci zažívají úspěch, rozvíjejí se v rámci svého osobního maxima. Učitelé a rodiče rostou spolu se žáky, tvoří učící se komunitu, která ovlivňuje i širší veřejnost.