• Vzdělávání pedagogů

     • 2020/2021

     • 24. 9.

      supervizní skupina MIŠ                                                                                                                      Radka

      15. 10.

      kulatý stůl Dobrá rodina                                                                                                                    Radka

      16. 11.

      Výcped                                                                         PájaS, Tom, Hanka, PájaK, Zdenka, Radka, Juli, Míša

      24. 11.

      kulatý stůl o mezioborové spolupráci - škola x OSPOD - online                                                 Radka

      25. 11.

      supervizní skupina ředitelů MIŠ - online                                                                                        Radka

      11.1.

      webinář - AJ na 1.stupni ZŠ v distanční výuce                                                                                Pája

      20. 1.

      supervizní skupina ředitelů MIŠ - online                                                                                         Radka

      8.2.

      PPUČ minikonference digitální gramotnost                                                                              Julí, Radka

      9.2.

      Webinář - Výuka vyjmenovaných slov krok za krokem                                                              Aneta

      10.2.

      Webinář - Jak na výchovy distančně                                                                                                     Pája

      22. - 22. 3.

      školení na formativní hodnocení - 4x online                                                              všichni pedagogové

      25. 2.

      Webinář projektu SYPO - Jak vést distanční výuku v 1. třídě                                                        Aneta

      3. 3.

      konference o kombinovaném vzdělávání - online                                                                          Radka

      5. 3.

      školení Škola dobrých vztahů - online                                                                                        Radka, Tom

      10. 3.

      ICT - filozofie změn v informatice v RVP ZV - video                                                               Radka,Zdenka

      23. 3.

      kulatý stůl o mezioborové spolupráci - škola x OSPOD - online                                                    Radka

      26.3.

      školení inspIS - evaluace, tvorba švp v inspIS - webinář                                                                    Julí

      8. 4.

      konference Začít spolu online                                                                                                              Pája

      22.4.

      Kulatý stůl k podpoře nadání. Témata: Specifika socio-emočního rozvoje nadaných žáků a systém podpory na škole                                                                                                      Radka, Zdenka, Juli, Tom

      26. 4.

      školení o slaďování profesního a rodinného života s Monikou Čuhelovou            Tom, Radka, Hanka, Pája, Pája, Zdenka

      28.4.

      H-mat - webinář “Co je pro žáky ve 3. ročníku nejpodstatnější”                                                 Zdenka

      17.5.

      Konference Growth Mindset                                                                                                                Pája S.

      21.5.

      Začít spolu pro ředitele škol                                                                                                                  Radka

      25. 5.

      VÝCPED Svitavy                                                          PájaS, Tom, Hanka, PájaK, Zdenka, Radka, Juli, Míša

      31.5.

      sdílení v Alfě                                                                                                                                              Míša

      8. 6.

      sdílení badatelské výuky v ZŠ Telecí                                                                                                      Dan

      21. 6.

      Výcped                                                                     PájaS, Tom, Hanka, PájaK, Zdenka, Radka, Juli, Míša