• Školní parlament

     • 9. 3. 2020

      Inspirace ve školním parlamentu v Chrasti

       

      1. Je dobré mít celoroční projekt. Oni spolupracují letos s n.o. Světová škola, minulý rok s Člověkem v tísni. (Vybrali si z jejich nabídky projektů.)

      2. Začínají hrou Na žabku

      3. V rozvrhu funguje parlament tak, že každé pondělí třídy začínají třídnickou hodinou. Parlament zasedá. Poslanci se vrací na konec třídnické hodiny, aby informovali o dění na parlamentu.

      4. Letos se věnují plýtvání s jídlem. Vytvořili dotazník, ve kterém sledovali oblíbenost a neoblíbenost. Pak pozvali ředitelku jídelny. Ta jim představila spotřební koš. Vysvětlila jim, že musí dodržet spotřební koš. Dohodli se, že budou společně hledat zajímavé recepty z neoblíbených jídel. Oslovili i veřejnost, seniory. Vyhodnocovat nová jídla budou na majálesu.

      5. Už třetím rokem dochází do Seniorcentra. Střídají se každý měsíc různé třídy.

      6. Zvou si osobnosti na besedu do horkého křesla. Třídy sesbíraly otázky. Naposledy to byla ředitelka školy.

      7. Osmáci zorganizovali dívčí sportovní turnaj v přehazované.

      8. Parlament uspořádal fotosoutěž na téma zima. Fotky ukládají na disk. Profi fotograf vybere pár zdařilých snímků a ty vytisknou a vystaví na chodbě.

      9. Na dnešní schůzce se připravují na majáles. Píší motivační dopisy, které přidají k boxům na recepty, aby lidi chápali, proč mají dávat do boxu recepty. A aby je pozvali na majáles, který bude poprvé.

      10. Další aktivita parlamentu (zapojují i ostatní děti ve škole) je příprava občerstvení pro akce pro seniory. Tyto dvě akce propojí na majálesu - pozvou seniory a připraví občerstvení z nových receptů (např. sušenky z luštěnin).

      11. V rámci zasedání připravují pozvánky na majáles. Pozvánka vyjde v Chrastovských novinách.

      12. Doporučení 1: Když mají děti nápad, je potřeba, aby samy zjistily, jestli je to reálné - úřady, majitelé budovy, rozpočet. Toto je velmi náročná fáze. Dospělí musí vytrvat a nechat zodpovědnost na dětech. Časem se děti naučí, že se organizace bez nich neobejde. Sice to trvá déle, ale učitelé nemají přebírat zodpovědnost za děti. Nic by je totiž nenaučili.

      13. Doporučení 2: Součástí přípravy akcí by měla být SWOT analýza.

      14. Doporučení 3: Akce vyhodnocovat. V našem případě fotbálek a ochucené mléko. Díky tomuto postupu se děti naučí plánovat, realizovat, vyhodnocovat, zkušenostmi zlepšovat.

      15. Projekt školy Velcí malým: starší děti podpoří mladší (naučí je třídit odpad, vypráví o holokaustu). Takové akce jdou mimo parlament. Není možné parlament zahltit.

      16. Volby do parlamentu probíhají jednou za dva roky. Pokud ale parlament funguje málo, volí po roce.